Příspěvky na chov a výcvik loveckých psů a dravců

01. Základní informace k životní situaci:

Stát podporuje vybrané činnosti mysliveckého hospodaření uvedené v této části zákona poskytováním služeb nebo finančních příspěvků. Finanční příspěvky mohou být poskytnuty zejména na

d) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců,

02. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem o tento příspěvek může být pouze majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce  

03. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Příspěvek lze poskytnout na činnosti vyjmenované v Nařízení vlády č.30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování fin. příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost musí být podána do stanoveného termínu 31. 8. 2020. Žádost se podává pouze jednou za dotační období.

04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti osobně, poštou, elektronicky.  

05. Na které instituci životní situaci řešit:

Na krajském úřadě, příslušném podle místa trvalého pobytu žadatele.

06. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství.  

07. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost na předepsaném formuláři Nařízení vlády č.30/2014 Sb.   

08. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:  

Žádost a příloha k žádosti.

Na webové adrese : https://www.kr-zlinsky.cz/prispevky-na-myslivecke-hospodareni-  z-rozpoctu-ministerstva-zemedelstvi-2019-cl-4345.html 

09. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky se nevybírají.  

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání.

 

11. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:      

Vrácení dotace.

 

12. Kontaktní osoba:      

Ing. Alice Ohnoutková, tel. 577 043 376, e-mail: alice.ohnoutkova@kr-zlinsky.cz

13. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2019

14. Popis byl naposledy aktualizován:

1.11.2019

aktualizováno: 30.10.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap