Primáři krajských nemocnic píší občanům Zlínského kraje

  1.10.2020
Primáři krajských nemocnic píší občanům Zlínského kraje

Vážení občané Zlínského kraje,

my, členové Lékařské rady, jsme přesvědčeni o nutnosti poskytnout občanům našeho kraje bezpečnou a účinnou diagnostiku i léčbu. To je možné pouze v nové, moderní nemocnici, postavené s ohledem na aktuální principy uznávané všude ve vyspělých zemích. Pouze v nových prostorách na jednom místě může být pacientům zajištěna rychlá a účinná péče s následnou minimalizací pobytu v nemocnici. Pouze v nových sjednocených prostorách bude možné omezit nežádoucí transporty pacientů mezi pavilony, pouze v nových prostorách bude možné zajistit tolik potřebný komfort pro pacienty i zdravotnický personál. Nehledě na zájem a chuť nových lékařů a sester pracovat v takovém zdravotnickém zařízení.

Všichni pracujeme v Krajské nemocnici T. Bati dlouhá léta a strávili jsme ve stávající nemocnici většinu svého profesního života. Mnohým z nás přirostla Baťovka bezesporu k srdci. Některým z nás se zde narodily děti, byli tady hospitalizováni naši rodiče, příbuzní a kamarádi. Je ale čas posunout se dál. Co je podstatné a co především chceme říci – my nejsme politici, jsme lékaři! Přejeme si a musíme poskytovat tu nejlepší a nejmodernější léčbu. Stavba nové nemocnice, zdá se, rozdělila ve Zlínském kraji politické spektrum a díky tomu i obyvatele. Ale nemocnice je nemocnice, ne politika. Když budete mít zdravotní problém, nebudete hledat politiky. Budete chtít, aby vás někdo vyléčil.

Čím bude nemocnice modernější, vybavenější, tím bude komfortnější pro nás pro všechny. Nemluvě o logistice vchodů do zdravotnického zařízení, která je zvláště v současné epidemiologické situaci, a tudíž i do budoucna velmi důležitá. Vše výše uvedené a mnoho dalšího nelze splnit ve stávající, byť rekonstruované nemocnici. Nostalgie musí stranou, tady jde opravdu o to nejcennější, co máme, o zdraví. Vzhledem k tomu, jak dlouho zde pracujeme a jak dobře zlínskou nemocnici známe, dovolíme si tvrdit, že rekonstrukce stávajícího areálu není cestou vpřed. Není cílem, kterého bychom chtěli dosáhnout. Není ani prostředkem k zajištění té nejlepší péče pro občany Zlínského kraje. A – promiňte nám tu jistotu – kdo by to měl po těch letech ve starých budovách vědět lépe než my?

Snažme se vybudovat nemocnici, která bude sloužit nejen nám, naší generaci, ale i našim dětem a vnoučatům. Všichni pak oceníme prozíravost a odvahu investovat peníze i energii do nové nemocnice. Neděláme to kvůli vlastnímu egu nebo nějakým neuspokojeným potřebám. Novou nemocnici podporujeme z jednoho jediného prostého důvodu. Chceme zajistit všem lidem ve Zlínském kraji kvalitní zdravotnickou péči. Protože pacientem je každý z nás. Bez ohledu na to, kterou politickou stranu volí.

Členové Lékařské rady, zástupci všech čtyř nemocnic Zlínského kraje:

primář Novorozeneckého oddělení, KNTB, a.s., MUDr. Jozef Macko, Ph.D.
primář Oddělení zobrazovacích metod, KNTB, a.s., MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.
primář ARIM, KNTB, a.s., doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
primář Interního oddělení, KNTB, a.s., MUDr. Jiří Latta
primářka HTO, KNTB, a.s., Vsetínská nemocnice a.s., MUDr. Jana Pelková
vedoucí lékař Interního oddělení, KNTB, a.s., MUDr. Vladimír Kojecký
primář Oddělení klinické biochemie, KNTB, a.s., MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D.
primář Dětského oddělení, Kroměřížská nemocnice a.s., MUDr. Róbert Jeník
primář Chirurgického oddělení, Vsetínská nemocnice a.s., MUDr. Radim Slováček
primář Ortopedického oddělení, Uherskohradišťská nemocnice a.s., MUDr. Martin Skládal, Ph.D.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap