Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji

Program:

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ)

 Prioritní osa:

4.3 – Sociální integrace a rovné příležitosti

 Oblast podpory:

4.3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

 Období realizace:

10/2012 – 03/2015

 Celkový rozpočet:

103.023.914,- Kč

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na podporu sociální integrace osob, které jsou sociálně vyloučeny či jsou tímto vyloučením ohroženy. V rámci projektu bude podporováno poskytování služeb sociální prevence, u nichž bylo vyhodnoceno, že k tomuto cíli nejvíce přispívají a zároveň mají vazbu na další aktivity kraje. Jedná se zejména o služby, které úzce navazují na probíhající procesy transformace v oblasti péče o ohrožené děti a transformace pobytových zařízení sociální péče pro osoby se zdravotním postižením. V rámci předkládaného projektu však budou hrazeny aktivity, které nelze hradit z projektů transformace, čímž jsou vyloučeny případné duplicity projektů. Konkrétně půjde o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením a intervenční centra pro osoby ohrožené domácím násilím.

 Všeobecný cíl:

Globálním cílem projektu je sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo již oficiálně vyloučených prostřednictvím zvýšení dostupnosti a kvality vybraných služeb sociální prevence.

  Specifické cíle:

- přímá podpora osob ohrožených sociálním vyloučením nebo vyloučených ze společnosti a z trhu práce,

- rozvoj vybraných služeb sociální prevence, zajištění jejich dostupnosti a efektivity,

- pomoc vybraným cílovým skupinám osob zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, včetně návratu nebo vstupu na trh práce,

- podpora ambulantních a terénních služeb sociální prevence s cílem deinstitucionalizace péče.

 Cílové skupiny:

- osoby pečující o osobu blízkou - rodiče s dětmi

- osoby se zdravotním postižením a oběti domácího násilí.

Veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky: Zajištění sítě sociálních služeb typu intervenční centra ve Zlínském kraji

Více informací o veřejné zakázce včetně Zadávací dokumentace naleznete na Profilu zadavatele.

Název veřejné zakázky: Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji

Více informací o veřejné zakázce včetně Zadávací dokumentace naleznete na Profilu zadavatele.

Název veřejné zakázky: Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji

Více informací o veřejné zakázce včetně Zadávací dokumentace naleznete na Profilu zadavatele.

Název veřejné zakázky: Zajištění sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením v ORP Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín

Více informací o veřejné zakázce včetně Zadávací dokumentace naleznete na Profilu zadavatele.

Kontaktní osoba:

Ing. Lenka Kolářová, projektová manažerka, e-mail: lenka.kolarova@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 842

Aktuální dokumenty

.doc ZMZ_SAS 211 kB
.xls Přílohy ZMZ_SAS 495 kB
.xls Příloha č. 1B_ZMZ_SAS 204,5 kB
.doc ZMZ_SR 210 kB
.xls Přílohy ZMZ_SR 517,5 kB
.xls Příloha č. 1B_ZMZ_IC,SR 208 kB
.doc ZMZ_IC 204 kB
.xls Přílohy ZMZ_IC 357 kB
.doc Dobropis_vzor 51,5 kB
.doc Dobropis_vzor pro plátce DPH 52 kB
.doc MZ_SR_30102013 182,5 kB
.doc MZ_SAS_30102013 183 kB
.doc MZ_IC_30102013 180 kB
.xlsx Přílohy_SR_30102013 338,47 kB
.xls Přílohy_SAS_30102013 494,5 kB
.xls Přílohy IC_30102013 357 kB
.pdf Otázky a odpovědi 220,3 kB
.pdf Metodika pro poskytovatele_verze 1 674,45 kB
.pdf Metodika pro poskytovatele_verze 2 701,71 kB
.pdf Metodika pro poskytovatele_verze 3 806,86 kB
.pdf Metodika pro poskytovatele_verze 4 812,07 kB
.pdf Metodika pro poskytovatele_verze 5 812,15 kB
.doc Zúčtovací faktura_vzor 49 kB
.doc Zúčtovací faktura s doplatkem_vzor 49 kB
.doc Zálohová faktura_v plné výši_vzor 46,5 kB
.doc Zálohová faktura_krácená_vzor 48 kB
.pdf Obvykle ceny zarizeni a vybaveni_1 262,55 kB
.doc Formulář hlášení změn 150 kB
.doc Podpisové vzory 130,5 kB
.doc vzor_cedulka 241 kB
.doc šablona stránky 160 kB
.doc šablona stránky_barevná 164,5 kB
.pdf Zpracování osobních údajů 247,11 kB
.pdf Obvyklé ceny zařízení a vybavení v OPLZZ 165,55 kB
aktualizováno: 10.12.2014

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap