Přeshraniční spolupráce v EVVO

Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

Program:

OP Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 -2013

Prioritní osa:

1 – Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce

Oblast podpory:

1.6 – Fond mikroprojektů

Období realizace:

1. 10. 2010 – 30. 9. 2011

Celkový rozpočet:

22 882 EUR

Financování:

Evropská unie (ESF): 85 %
Zlínský kraj: 15 %

Stručný obsah:

Cílem projektu je vytvoření a upevnění přeshraniční spolupráce mezi partnery (Zlínský kraj, Trenčianske múzeum,) v oblasti EVVO. Tato spolupráce bude rozvíjena především při realizaci vzdělávacích akcí v oblasti EVVO pro děti, mládež a dospělé, při realizaci konference v oblasti EVVO, při inovaci části programu festivalu Týká se to také tebe a při tvorbě metodik v oblasti EVVO.

Aktivity projektu:

REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V OBLASTI EVVO
Tato aktivita zahrnuje realizaci následujících 5 jedno denních workshopů a 1 terénní exkurze zaměřené na EVVO:

 • workshop 1(Zlínský kraj): výtvarná dílna, cílová skupina: pedagogové z ČR a SR, 20 účastníků, datum realizace: 11/2010, místo realizace: Uherský Brod
 • workshop 2 (Zlínský kraj): literárně dramatický workshop se zaměřením na propojení EVVO a dalších témat a menšinových žánrů (dramatická výchova je součástí ekologie člověka ), 20 účastníků, datum realizace: 04/2011, místo realizace: terénní středisko EV Maršov
 • workshop 3 (Zlínský kraj): kombinovaný program inspirovaný lidovou kulturou, řemesly, hudbou a tradicemi obou zemí, cílová skupina: pedagogové a ekovychovatelé pracující s dětmi předškolního věku, 20 účastníků, datum realizace: jaro 2011, místo realizace: terénní středisko EV Maršov
 • workshop 4 (Zlínský kraj): práce s digitální fotografií (seznámení s novými technikami, které ještě nejsou moc obvyklé ve školách a ekocentrech), 20 účastníků, datum realizace: 10/2011, propojen s dětskou soutěží digitální fotografie festivalu Týká se to také Tebe, místo realizace: Uherský Brod
 • workshop 5 (Trenčianske múzeum): program inspirovaný lidovou kulturou obou zemí, cílová skupina: pedagogové a ekovychovatelé pracující s dětmi předškolního věku, 20 účastníků, 01/2011, místo realizace: Trenčín
 • terénní exkurze (Zlínský kraj): výuková a poznávací víkendová akce pro děti z ochranářských kroužků se zájmem o ochranu přírody, 15 účastníků, jaro 2011, místo realizace: Bílé Karpaty
 • workshop Výtvarný objekt v krajině: Cílem výtvarné činnosti bude tvorba společného prostorového díla, které bude umístěno v okolí SEV Maršov. Budou použity pracovní postupy známé z historie lidové kultury i kultur ostatních etnik. Workshop proběhne v září 2011 cílová skupina: pedagogové MŠ a ZŠ, vychovatelé školních družin, pracovníci a dobrovolníci v EVVO, pracovníci středisek ekologické výchovy a další zájemci z obou krajů.
 • workshop Vytvoření a rozvoj místního systému EVVO na příkladu Uherskobrodska: Cílem workshopu bude zmapovat situaci v EVVO v regionu, vytypovat možné spolupracující subjekty EVVO a prezentovat jejich činnost a dále společně vytvořit vizi a plán budoucí systémové spolupráce. Tentýž postup bude možné použít k částečné aplikaci v Trenčianském kraji. Součástí workshopu bude diskuze na toto téma. Cílovou skupinou workshopu jsou pracovníci středisek EVVO a středisek volného času, veřejné správy (životní prostředí), pedagogičtí pracovníci.

REALIZACE DĚTSKÝCH SOUTĚŽÍ V RÁMCI FESTIVALU TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE

V rámci aktivity se uskuteční 3 soutěže pro děti, které budou součástí festivalu "Týká se to také tebe" zaměřeného na environmentální výchovu a osvětu. Soutěže budou zaměřeny na oblast výtvarnou, literární a digitální fotografie budou se jich moci zúčastnit děti ze Zlínského a Trenčianskeho samosprávneho kraje a budou probíhat od října do listopadu 2010.
V rámci propagace soutěží proběhnou 3 výstavy nejlepších práci. Výstavy se uskuteční v Uherském Brodě (11 - 12/2010), v Novem Mestě nad Váhom a v Trenčíně (leden - duben 2011). V rámci propgace nejlepších prací bude dále vydán kalendář s využitím prací z výtvarných soutěží (náklad 1000 ks) a sborník prací z literární soutěže (náklad 500 ks).

VYTVOŘENÍ METODICKÝCH LISTŮ
V rámci aktivity budou vytvořeny listy environmentální výchovy určené pro práci s dětmi předškolního věku v ČR a v SR. Materiál bude zaměřen na souvislosti školních vzdělávacích programů a EVVO. Část metodických listů bude v českém jazyce, část ve slovenském jazyce. Náplň metodických listů bude sestavena odborníky z oblasti EVVO a pedagogů předškolní výchovy z obou stran hranic. Metodické listy budou dostupné v tištěné podobě (náklad 500 ks), které budou distribuovány do mateřských škol na obou stranách hranice. Metodické listy budou dále dostupné na www stránkách obou partnerů.

REALIZACE KONFERENCE V OBLASTI EVVO
Obsahem konference bude prezentace výsledků a výstupů projektu, ukázek z jednotlivých workshopů. Současní programu bude také diskuse nad možnostmi budoucí spolupráci v oblasti EVVO. Předpokládány počet účastníků je 40 osob z obou stran hranic.

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je prohloubení vzájemné spolupráce ve vzdělávání v oblasti EVVO a zvýšení povědomí o obou národech prostřednictvím aktivit zaměřených na přírodní a kulturní bohatství a tradice obou zemí (regionů).

Specifický cíl:

 • posílení přeshraniční spolupráce v EVVO
 • rozšíření nabídky aktivit EVVO pro děti, mládež a dospělé na obou stranách hranice
 • výměna informací a zkušeností z praxe EVVO,
 • inovace části programů festivalu Týká se to také tebe se zaměřením na EVVO
 • tvorba společných metodických dokumentů v oblasti EVVO

Cílové skupiny:

 • Odborná veřejnost ze Zlínského a Trenčianskeho kraje - pracovníci Center ekologické výchovy (CEV) , pedagogičtí pracovníci z MŠ, ZŠ, center volného času, profesionální a dobrovolní pracovníci nestátních neziskových organizací
 • Děti z Trenčianskeho a Zlínského kraje
 • Veřejnost ze Zlínského a Trenčinaskeho kraje (jedná se širokou veřejnost, např. účastníky workshopů zaměřených na lidové umění a tradice a např. návštěvníky výstav dětských prací a účastníky vernisáží).

Realizace projektu:

AKTIVITY, KTERÉ BYLY V RÁMCI PROJEKTU UŽ ZREALIZOVÁNY

V rámci projektu byl vytvořen metodický materiál EVVO pro mateřské školy, který si můžete volně stáhnout dole pod textem.

Dne 27. 9. 2011 proběhla realizace workshopu Vytvoření a rozvoj místního systému EVVO na příkladu Uherskobrodska.

Dne 20. 9. 2011 proběhl workshop Výtvarný objekt v krajině.

Dne 9. a 10. 6. 2011 proběhla terénní exkurze pro děti na území Bílých Karpat.

Dne 6. 6. 2011 proběhla v Trenčíně konference v oblasti EVVO. Tiskovou zprávu o konferenci naleznete v sekci pro novináře.

Dne 27. 04. 2011 proběhl v Uherském Brodě Literárně dramatický workshop

Dne 29. 04. 2011 proběhl v EV Maršov workshop Od dřeva k píšťalce

Dne 25. 02. 2011 proběhl v Uherském Brodě workshop Obraz přírody a prostředí ve fotografii.

Dne 21. 1. 2011 se v Trenčíně uskutečnil workshop isnpirovaný lidovou kulturou. Tento workshop byl určen pedagogům MŠ ze Zlínského a Trenčianského kraje.

Dne 22. 11. 2010 v 16 hod v Galerii Pánského domu v Uherském Brodě proběhla vernisáž dětských prací výtvarné soutěže a vyhlášení výsledků dětských soutěží, které byly realizovány v rámci festivalu Týká se to také tebe. 

Dne 22. 11. 2010 proběhl ve výtvarných atelierech ZUŠ Uherský Brod workshop Výtvarná dílna.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY UKONČENO

Název VZ: Realizace vzdělávacích akcí v oblasti EVVO
Datum vyhlášení: 8. 10. 2010
Lhůta pro podávání nabídek: 21. 10. 2010 12:00

Název VZ: Realizace vzdělávacích akcí v oblasti EVVO II
Datum vyhlášení: 1. 7. 2011
Lhůta pro podávání nabídek: 1. 8. 2011 12:00

Kontaktní osoba:

Bc. Marcela Zárubová, projektová manažerka
marcela.zarubova@kr-zlinsky.cz                                      
tel.: 577 043 841

dokumenty ke stažení

.pdf metodický materiál EVVO pro mateřské školy: Utkané z prirody 6035,57 kB
aktualizováno: 6.9.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap