Představitelé kraje ocenili žáky za mimořádné činy a úspěchy

  14.6.2016
Představitelé kraje ocenili žáky za mimořádné činy a úspěchy

ZLÍN – Sedmnáct žáků základních, středních nebo základních uměleckých škol převzalo dnes z rukou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, radního pro školství Petra Navrátila a radního pro kulturu Ladislava Kryštofa ocenění za mimořádné úspěchy v různých oblastech činnosti, případně za jiný mimořádný čin.

„Je dobře, že všichni ti, kteří navrhovali jména žáků, si jsou vědomi výjimečnosti, píle a nadání, které je třeba vyzvednout a dát za příklad ostatním. Nadané žáky oceňujeme už patnáct let. Jsou to tedy už desítky, ne-li stovka oceněných, ve kterých je velký potenciál. Oceněným bych popřál, aby dosáhli těch cílů, které si vytýčili a hlavně aby opravdu byli tím dobrým příkladem pro ostatní. Dnes jsem nabitý a spokojený s tím, že to s tou naší mladou generací není tak špatné, jen je potřeba se dívat okolo a vidět," řekl na závět Petr Navrátil, radní pro školství a sport.

Oceňování žáků pořádá Zlínský kraj zpravidla v červnu, před letními prázdninami, a to již od roku 2002. Mezi letošními oceněnými jsou úspěšní účastníci celostátních nebo mezinárodních uměleckých, sportovních či odborně zaměřených soutěží. Ale vyznamenáni byli také dva chlapci, Pavel Frkal a Martin Rössner, kteří dokázali duchapřítomně poskytnout první pomoc, a zachránit tak život těžce zraněnému kamarádovi.

Profily oceněných:

Martin Janeček
Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace

Martin je žákem 9. ročníku základní školy a jak sám říká, miluje sportování, běh a zejména florbal. Na sportovním poli dosahuje mimořádných úspěchů, reprezentuje školu ve florbale - 1. místo v okrese, 1. místo v kraji, 2. místo celostátní kvalifikace - je kapitánem a nejlepším střelcem týmu. Dále je kapitánem krajského výběru, hraje za tým Panthers Otrokovice. Věnuje se i turistice – na turistických závodech TOM 1419 se stal vícemistrem republiky a vítězem Českého poháru a současně získal 3. místo na mezinárodních závodech (ČR a SR). Věnuje se i matematice – v soutěžích Matematický klokan a Matematická olympiáda obsadil přední místa v okresním i krajském kole, dále na olympiádě v ruském jazyce získal 4. místo v kraji a v zeměpisné soutěži Eurorebus získal 3. místo v kraji s účastí v celostátním kole.

Eliška Benetinová
Střední škola oděvní a služeb Vizovice

Eliška je žákyní 4. ročníku oboru Fotograf. Má jasné cíle a plány do budoucna a velké předpoklady uplatnit se v tomto oboru. Její vystupování je vždy na profesionální úrovni, o jejím přístupu k profesi svědčí hojná účast ve fotografických soutěžích, ve kterých dosahuje řady úspěchů - v mezinárodní fotografické soutěži středních škol "Fotografie 2015 SK" získala 1. místo a v mezinárodní fotografické soutěži středních škol "Fotografie 2016 ČR" získala rovněž 1. místo. V předchozích letech se účastnila celostátních soutěží v různých kategoriích "Ekologie", "Voda čaruje" nebo "Město noci" a ve všech obsadila přední místa.

Natálie Mlýnková
Základní škola Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvková organizace

Natálie je žákyní 9. ročníku a je nadějnou všestrannou sportovkyní. Věnuje se lednímu hokeji a působí jako hráčka HC PSG Zlín v mladším dorostu, hráčka HC Slavia Praha - liga žen a hráčka České reprezentace U 15 ženy. V in-line hokeji je hráčkou Devils Zlín – ženy a hráčkou České reprezentace ženy. V hodnoceném období dosáhla těchto největších úspěchů: červen 2015 - 1. místo na Mistrovství světa v Argentině v in-line hokeji, 1. místo na Mistrovství ČR v in-line hokeji jako členka Devils Zlín, únor 2016 - jako členka reprezentace zisk stříbrné medaile na Olympiádě mládeže v Lillehammru, březen 2016 - 1. místo na mistrovství ČR jako členka HC Slavia Praha - ženy.

Jaroslav Voříšek
Základní umělecká škola Hulín

Jaroslav je mimořádně nadaný hudebník – v ZUŠ Hulín studuje hru na tenor a pozoun a současně v ZUŠ Kroměříž studuje hru na bicí, klavír a sólový zpěv. Jaroslav disponuje vynikajícím hudebním sluchem, pamětí, pohotovostí a přesvědčivou interpretací. Ve všech studijních zaměřeních dosahuje vynikajících výsledků. V ústředních kolech soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje získal 2. místo, v komorním zpěvu 1. místo a v sólovém zpěvu 1. místo, ve hře na tenor získal 1. místo a titul absolutního vítěze. Na základě výrazných úspěchů byl v roce 2015 nominován do soutěže Zlatý oříšek, v konkurenci více než 200 nadaných dětí z celé republiky Zlatý oříšek 2015 získal. V ústředních kolech soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje získal 2. místo, v komorním zpěvu 1. místo a v sólovém zpěvu 1. místo, ve hře na tenor získal 1. místo a titul absolutního vítěze.

Beáta Vymlátilová
Základní umělecká škola Kroměříž

Beáta je mimořádně talentovanou žákyní dvou studijních oborů - hudebního a literárně dramatického. Její doménou je především hudební obor, kde vyniká v sólovém a komorním zpěvu a ve hře na klavír. Získala řadu prestižních cen a zvláštních ocenění: 2015 - vítězka celostátní soutěže v sólovém a komorním zpěvu ZUŠ v Turnově, 2016 - 3. místo v mezinárodní soutěži PRO BOHEMIA OSTRAVA v sólovém zpěvu. Úspěchů dosahuje i v rámci literárně dramatického oboru - vítězství v recitační soutěži "Dětská scéna" s postupem do ústředního kola.

Petr Kašpárek
Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Petr je žákem 9. třídy základní školy, velmi talentovaným v oblasti přírodních věd – zaměřuje se nejen na matematiku, fyziku, zeměpis, ale také na anglický jazyk a programování. Od 6. třídy navštěvuje kroužek Chytré informatiky a v letošním roce se podílel i na jeho vedení – učil 10 mladších spolužáků základům programování. V oblasti programování dosáhl mimořádných úspěchů – v letech 2015 i 2016 zvítězil v okresním i krajském kole Soutěže dětí a mládeže v programování a postoupil do celostátního kola, kde v loňském roce získal 9. místo. V roce 2016 v krajském kole této soutěže získal dokonce nejvyšší počet bodů ze všech soutěžících, včetně studentů středních škol a postoupil do celostátního kola

Veronika Křiváková
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž

Veronika je žákyní 3. ročníku oboru Veterinářství. Tento obor si zvolila proto, že má ráda zvířata a v budoucnu chce být veterinární lékařkou. Kromě svého profesionálního cíle má i vysoké cíle v oblasti sportu. Již 12 let se věnuje bojovému umění - karate, je členkou reprezentačního výběru ČR v karate. Pravidelně se účastní domácích i zahraničních soutěží a prakticky ze všech vozí cenné medaile. Veronika závodí ve třech disciplínách – kata (sestavy), kumite (zápasy) a fukugo (spojení sestav zápasů). Jejím největším dosavadním úspěchem je 3. místo v disciplíně kumite juniorek z Mistrovství Evropy v Litvě 2015.

Tomáš Andris
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Tomáš je žákem 3. ročníku oboru Strojírenství. Již od prvních dní bylo patrné, že v lavicích sedí „budou strojař". Tomáš se evidentně obtížných technických předmětů nebál a chtěl vědět víc, než mu bylo osnovami a učiteli nabízeno.  Na konci prvního ročníku přišel s návrhem zkonstruovat robotickou ruku. Za podpory školy a strojírenských firem se daří záměr plnit - výkresová dokumentace je připravená a dílo je téměř hotové. Tomáš má plán do konce svého studia dílo dokončit. Realizace tohoto díla byla již konzultována s vysokoškolskými odborníky, kteří potvrdili, že robotická ruka bude opravdu funkční. V souvislosti s výrobou robotické ruky potřeboval zakalit složité strojní součásti, tak si vyrobil i vlastní kalící pec, kterou prezentoval také v rámci Středoškolské odborné činnosti, kde se v krajském kole v kategorii "strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design" umístil na 2. místě.

Markéta Hurtová
Základní škola Vsetín, Luh 1544

Markéta je nadanou žákyní 9. ročníku základní školy s výbornými studijními výsledky a mimořádnými aktivitami v třídním kolektivu. Je členkou rady školního časopisu Šatna, píše divadelní scénáře a pak se svými spolužáky hrají divadelní představení pro ostatní žáky školy. Úspěchů dosahuje nejen v oblasti literární, ale i jazykové, matematické a přírodovědné. Reprezentuje školu v řadě soutěží na úrovni okresní, krajské i celostátní: 1. místo v okresním i krajském kole Olympiády z českého jazyka, 1. místo v okresním, krajském i celostátním kole literární soutěže Požární ochrana očima dětí, 1. místo v celostátním kole literární soutěže Sněhová vločka, za své aktivity v oblasti EVVO získala 1. místo v kraji - Cena za přínos v EVVO.

Karin Imbergerová
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí

Karin je žákyní 2. ročníku Obchodní akademie. Úspěšně reprezentuje školu i kraj v soutěžích v grafických disciplínách - opis textu na klávesnici, korektura textu a záznam mluveného slova. Své výkony neustále zdokonaluje a dosahuje lepších výsledků a umístění i na mezinárodních soutěžích. Na Mistrovství světa v Budapešti získala řadu předních umístění v různých soutěžích v kategorii žáci (2 x 2. místo, 1 x 3 místo, 1 x 4. místo a 1 x 6. místo). Ve středoškolském Mistrovství ČR v grafických disciplínách získala 2. místo.

Jiří Kaňák
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Jiří je žákem 1. ročníku nástavbového studia oboru Podnikání. V souvislosti s tímto studijním zaměřením se zúčastnil soutěže "Můj první milion", která je určena pro všechny zájemce, kteří si chtějí otestovat svůj podnikatelský nápad a nastartovat své podnikání. Předmětem soutěže je zpracování podnikatelského záměru a jeho rozvoj směrem k realizaci. Úspěšně absolvoval první kolo - z 31 námětů postoupil mezi 10 nejlepších podnikatelských záměrů. Svůj podnikatelský záměr s názvem "Kaňákova husa" obhájil před odbornou komisí a získal 1. místo v kategorii středních škol. Jeho záměrem bylo oslovit zákazníky, nabídnout jim drůbež k chovu a co nejkvalitnější drůbeží maso ke konzumaci – to vše za příznivé ceny.

Jiří Kovář
Základní umělecká škola Zlín

Jiří studuje od roku 2009 na ZUŠ Zlín hru na saxofon. Dosáhl již mnoha úspěchů, k nejvýznamnějším z nich patří 1. místo v krajském kole soutěže MŠMT a 2. místo se saxofonovým kvartetem v mezinárodní soutěži, dále 1. místo v soutěži Moravia talent a v mezinárodní soutěži v Praze 1. místo. V letošním školním roce se zúčastnil výběru českých talentů v soutěži World Championships of Performing Arts (WCOPA), z níž postoupil do finálního celorepublikového výběru, kde byl také úspěšný a byl nominován do týmu českých reprezentantů na Mezinárodní soutěž WCOPA v Los Angeles v USA. Jde o setkání nejlepších umělců z celého světa bez rozdílu věku, kteří chtějí navzájem porovnat své umění a utkat se o zlatou medaili.

Lukáš Lysáček
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Lukáš je studentem 3. ročníku oboru Strojírenství s vynikajícími studijními výsledky a mimořádným zájmem o studovaný obor. Snaží se aplikovat získané teoretické znalosti v praxi - má svoji dílnu, kde zprovozňuje a repasuje starší výrobní stroje, na kterých pak vznikají i složitější výrobky z oblasti strojařiny. Postupuje zcela samostatně od vytvoření projektové dokumentace až po výrobu finálního výrobku. Díky velkému přehledu, teoretickým a především praktickým znalostem a zájmu o studovaný obor zvítězil v listopadu 2015 ve II. ročníku Strojírenské olympiády ve Zlíně. V soutěži Středoškolské odborné činnosti zvítězil v krajském kole a postoupil do celostátního kola se svou prací „Špalíkovač - drtič větví za traktor".

Simona Balouchová
Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Simona je žákyní 9. ročníku základní školy s výbornými studijními výsledky. Často reprezentovala školu v matematických, fyzikálních a chemických olympiádách. Největším úspěchem bylo 1. místo v okresním a krajském kole chemické olympiády v letošním roce. Dlouhodobě pracuje v přírodovědném kroužku Pantoflíček a výrazně se podílí na úspěchu svého týmu v mezinárodní soutěži Globe Games.

Linda Nosková
Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Linda je žákyní 6. ročníku základní školy. Již od 6 let se věnuje tenisu a nyní reprezentuje kategorii mladších žákyň. V letošním roce zvítězila v singlu i deblu na halovém mistrovství ČR v Praze a následovalo vítězství v kvalifikaci na halovém mistrovství Evropy. Všechny své úspěchy korunovala vítězstvím v týmové soutěži Winter Cup 2016 dvanáctiletých tenistek v Anglii a stala se halovou mistryní Evropy. V dubnu letošního roku se zúčastnila další evropské soutěže tenistek do dvanácti let a opět v singlu i deblu zvítězila mezi 60 děvčaty z 16 evropských zemí.

Martin Rössner
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
a
Pavel Frkal
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

Dne 13. 5. 2016 v ranních hodinách stáli žáci různých škol na nástupišti vlakového nádraží Hranice na Moravě. Když se blížil vlak, stál jeden chlapec za bezpečností čárou, vlak zachytil jeho batoh a strhl chlapce do kolejiště. Došlo u něj k otevřené fraktuře lebky. Pavel Frkal a Martin Rössner byli přítomni této nehodě, a přestože bylo nástupiště plné cestujících, zareagovali pouze právě tito dva žáci. Oba chlapci jednali naprosto duchapřítomně a navzdory tomu, že zranění jejich kamaráda bylo hrozivé, okamžitě mu poskytli první pomoc a udrželi zraněného při životě do příjezdu rychlé záchranné služby. Tento skutek oznámili školám pracovníci z vlakové stanice Hranice na Moravě a jednání obou chlapců označili za mimořádné.

14. 6. 2016

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

fotografie 2.jpg (autor: Jiří Balát)
fotografie 3.jpg (autor: Jiří Balát)
fotografie 4.jpg (autor: Jiří Balát)
fotografie 5.jpg (autor: Jiří Balát)

Dokumenty ke stažení

.rar Foto ke stažení 5494,49 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap