Předpis podoby kapitoly F textové části návrhu územního plánu

Na příkladu vybraných funkcí DS, TE, K je demonstrován rozdíl (nebo případná shoda) regulativů pro stabilizované plochy a pro návrhové plochy, včetně výjimečnosti regulativů v "průsečíkových" plochách, kde shoda regulativů funkcí pro stabilizované a návrhové plochy nastat nemůže.
Regulativy pro návrhové plochy přísluší ke vzorovým datům a vzorovým výkresům územního plánu.
Regulativy z kapitoly F se rozdělují v podobě 1:1 do samostatných textových "souborů regulativů", které se podle předpisu přikládají k datové sadě územního plánu (výčet souborů je kontrolován prostřednictvím nástroje K+K).
Kapitola F může být zpracována ve dvou variantách, vzhledem k dalšímu využití jejího obsahu (rozkopírování textu do samostatných "souborů regulativů") je doporučována var.1
 
  
var.1:
 
F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

F.1 Plochy s rozdílným způsobem využití - stabilizované plochy
 
DS - plochy pro silniční dopravu
hlavní využití:
- doprava silniční
přípustné využití:
- dopravní vybavení
- související technická infrastruktura
..........
nepřípustné využití:
..........
podmíněně přípustné využití:
..........
podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
..........
 
TE - plochy pro energetiku
hlavní využití:
- energetická zařízení
přípustné využití:
- související dopravní infrastruktura
- související provozní infrastruktura
..........
nepřípustné využití:
..........
podmíněně přípustné využití:
..........
podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
..........
 
K - plochy krajinné zeleně
hlavní využití:
- zeleň v krajině
přípustné využití:
- související dopravní a technická infrastruktura
..........
nepřípustné využití:
..........
podmíněně přípustné využití:
..........
podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
..........

 
 
F.2 Plochy s rozdílným způsobem využití - návrhové plochy

DS - plochy pro silniční dopravu - plochy č. 3, 8, 12, 50, 56, 58, 59, 124, 126, 275, 281
hlavní využití:
- doprava silniční
přípustné využití:
- dopravní vybavení
- související technická infrastruktura
..........
nepřípustné využití:
..........
podmíněně přípustné využití:
..........
podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
..........
 
DS - plochy pro silniční dopravu - plochy č. 276, 277, 278, 279, 280
hlavní využití:
- doprava silniční
přípustné využití:
- dopravní vybavení
- související technická infrastruktura
- energetická zařízení
- související provozní infrastruktura
..........
nepřípustné využití:
..........
podmíněně přípustné využití:
..........
podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
..........
 
DS - plochy pro silniční dopravu - plochy č. 125
hlavní využití:
- doprava silniční
přípustné využití:
- dopravní vybavení
- související technická infrastruktura
- biokoridory ÚSES
- zeleň v krajině
..........
nepřípustné využití:
..........
podmíněně přípustné využití:
..........
podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
..........
 
TE - plochy pro energetiku - plochy č. 87, 282, 283, 284, 285
hlavní využití:
- energetická zařízení
přípustné využití:
- související dopravní infrastruktura
- související provozní infrastruktura
..........
nepřípustné využití:
..........
podmíněně přípustné využití:
..........
podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
..........
 
K - plochy krajinné zeleně - plochy č. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 35, 49, 51, 52, 57, 128
hlavní využití:
- zeleň v krajině
přípustné využití:
- související dopravní a technická infrastruktura
..........
nepřípustné využití:
..........
podmíněně přípustné využití:
..........
podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
..........
 
K - plochy krajinné zeleně - plochy č. 18, 23, 39, 40, 122, 123
hlavní využití:
- zeleň v krajině
přípustné využití:
- biokoridory ÚSES
- související dopravní a technická infrastruktura
..........
nepřípustné využití:
..........
podmíněně přípustné využití:
..........
podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
..........
 

 
var.2:
 
F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
 
DS - plochy pro silniční dopravu
hlavní využití:
- doprava silniční
přípustné využití:
- dopravní vybavení
- související technická infrastruktura
- energetická zařízení (platí pouze pro návrhové plochy č. 276, 277, 278, 279, 280)
- související provozní infrastruktura (platí pouze pro návrhové plochy č. 276, 277, 278, 279, 280)
- biokoridory ÚSES (platí pouze pro návrhové plochy č. 12)
- zeleň v krajině (platí pouze pro návrhové plochy č. 12)
..........
nepřípustné využití:
..........
podmíněně přípustné využití:
..........
podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
..........
 
TE - plochy pro energetiku
hlavní využití:
- energetická zařízení
přípustné využití:
- související dopravní infrastruktura
- související provozní infrastruktura
..........
nepřípustné využití:
..........
podmíněně přípustné využití:
..........
podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
..........
 
K - plochy krajinné zeleně
hlavní využití:
- zeleň v krajině
přípustné využití:
- související dopravní a technická infrastruktura
- biokoridory ÚSES (platí pouze pro návrhové plochy č. 18, 23, 39, 40, 122, 123)
..........
nepřípustné využití:
..........
podmíněně přípustné využití:
..........
podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
..........
 
  
 

související dokumenty

.zip vzorové regulativy 757,41 kB
aktualizováno: 5.6.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap