Předpis podoby datové sady "Standardizovaného územního plánu" odevzdávané do prostředí geografických informačních systémů Zlínského kraje

 

 • DGN soubory - soubory (ve formátu V7 nebo V8) v metodice SZdÚP kontrolované v KaK+, soubory nekontrolované v KaK+ (pomocné soubory, rámečky tisku, tiskové sestavy apod., použité pro tvorbu výkresů ÚP), umístěné do složek pojmenovaných podle vzoru 003_dgn_Standardizace, resp. 003_dgn_ostatni, kde 003 = třímístné číslo obce
 • SHP soubory poskytnuté odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje po bezchybném výsledku kontroly DGN souborů v programu KaK+ (nebo data zpracovaná přímo v prostředí ESRI podle datového modelu GIS a z hlediska technologické čistoty a topologie vztahů mezi vrstvami a "uvnitř" jednotlivých vrstev zkontrolovaná v programu KaK+) umístěné do složky pojmenované podle vzoru 003_shp_Standardizace, kde 003 = třímístné číslo obce, a v podobě o jednu úroveň níže rozbaleného vzorového balíčku (tzn. i včetně balíčku s SHP určenými pro Národní geoportál územního plánování)
 • Textová část územního plánu nebo jeho změny (včetně úplného znění po vydaní změny). Soubory pojmenované podle vzoru:
  003_text_navrh.*
  003_text_oduvodneni.*
  příp.
  003_text_navrh_zmeny_c##.*
  003_text_oduvodneni_zmeny_c##.*
  003_text_navrh_ve_zneni_zmeny_c##.*
  kde 003 = třímístné číslo obce, ## = číslo změny, * = formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML, umístěné do složky 003_text, kde 003 = třímístné číslo obce
 • Samostatné "soubory regulativů funkcí" s příslušným popisem (= regulativem z Výrokové části textu + odůvodněním z části textu Odůvodnění + dalšími náležitostmi z textové části ÚP (např. definice příslušných použitých pojmů, apod.)) pro všechny typy stavových ploch s rozdílným způsobem využití použitých v konkrétním ÚP. Soubory pojmenované podle vzoru: 003_AB.* nebo 003_AB.c.*, kde 003 = třímístné číslo obce, AB, resp. AB.c = kód plochy s rozdílným způsobem využití, * = formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML, umístěné do složky/podsložky 003_regulativy/stav, kde 003 = třímístné číslo obce
 • Pro každou návrhovou plochu (nebo  stavovou plochu s jedinečným číselným identifikátorem) samostatný "soubor regulativů ploch" s příslušným popisem (= regulativem z Výrokové části textu + podrobným odůvodněním plochy z části textu Odůvodnění + dalšími náležitostmi z textové části ÚP (např. definice příslušných použitých pojmů, apod.)) a pro každou plochu územní rezervy samostatný "popisný soubor" s příslušným kompendiem z Výrokové části textu (+ volitelně z části Odůvodnění). Soubory pojmenované podle vzoru: 003_####.*, kde 003 = třímístné číslo obce, #### = číselný identifikátor (jedinečný a max. čtyřčíselný) stavové, návrhové nebo rezervní plochy, * = formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML, umístěné do složek/podsložek 003_regulativy/stav_s_indexem, 003_regulativy/navrh, 003_regulativy/rezerva, kde 003 = třímístné číslo obce
 • Metadata k územnímu plánu obsahující informace shodné s informacemi ze systému ILAS (o zpracovateli, o použitých měřítcích, o podkladové mapě, o datumu nabytí účinnosti ÚP, atd.). Soubory pojmenované podle vzoru: 003-metadata-up.*, kde 003 = třímístné číslo obce, * = formát XLS, umístěné do složky 003_metadata, kde 003 = třímístné číslo obce
 • Plotfily a PDF soubory výkresů územního plánu. PDF soubory systematicky pojmenované podle vzoru umístěné do složky 003_pdf a plotfily umístěné do složky 003_plt, kde 003 = třímístné číslo obce

 

související odkazy:

Standard jednotného digitálního zpracování územně plánovacích dokumentací Zlínského kraje
Číselník obcí Zlínského kraje (+ vybraných obcí jiných krajů)
Systém pojmenování souborů předávaných územně plánovacích dokumentací
aktualizováno: 26.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap