Předpis podoby datové sady "Standardizovaného územního plánu" odevzdávané do prostředí geografických informačních systémů Zlínského kraje

 

 • DGN soubory - soubory (ve formátu V7 nebo V8) v metodice SZdÚP kontrolované v KaK+, soubory nekontrolované v KaK+ (pomocné soubory, rámečky tisku, tiskové sestavy apod., použité pro tvorbu výkresů ÚP), umístěné do složek pojmenovaných podle vzoru 003_dgn_Standardizace, resp. 003_dgn_ostatni, kde 003 = třímístné číslo obce
 • SHP soubory poskytnuté odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje po bezchybném výsledku kontroly DGN souborů v programu KaK+ (nebo data zpracovaná přímo v prostředí ESRI podle datového modelu GIS a z hlediska technologické čistoty a topologie vztahů mezi vrstvami a "uvnitř" jednotlivých vrstev zkontrolovaná v programu KaK+) umístěné do složky pojmenované podle vzoru 003_shp_Standardizace, kde 003 = třímístné číslo obce, a v podobě o jednu úroveň níže rozbaleného vzorového balíčku (tzn. i včetně balíčku s SHP určenými pro Národní geoportál územního plánování)
 • Textová část územního plánu nebo jeho změny (včetně úplného znění po vydaní změny). Soubory pojmenované podle vzoru:
  003_text_navrh.*
  003_text_oduvodneni.*
  příp.
  003_text_navrh_zmeny_c##.*
  003_text_oduvodneni_zmeny_c##.*
  003_text_navrh_ve_zneni_zmeny_c##.*
  kde 003 = třímístné číslo obce, ## = číslo změny, * = formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML, umístěné do složky 003_text, kde 003 = třímístné číslo obce
 • Samostatné "soubory regulativů funkcí" s příslušným popisem (= regulativem z Výrokové části textu + odůvodněním z části textu Odůvodnění + dalšími náležitostmi z textové části ÚP (např. definice příslušných použitých pojmů, apod.)) pro všechny typy stavových ploch s rozdílným způsobem využití použitých v konkrétním ÚP. Soubory pojmenované podle vzoru: 003_AB.* nebo 003_AB.c.*, kde 003 = třímístné číslo obce, AB, resp. AB.c = kód plochy s rozdílným způsobem využití, * = formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML, umístěné do složky/podsložky 003_regulativy/stav, kde 003 = třímístné číslo obce
 • Pro každou návrhovou plochu (nebo  stavovou plochu s jedinečným číselným identifikátorem) samostatný "soubor regulativů ploch" s příslušným popisem (= regulativem z Výrokové části textu + podrobným odůvodněním plochy z části textu Odůvodnění + dalšími náležitostmi z textové části ÚP (např. definice příslušných použitých pojmů, apod.)) a pro každou plochu územní rezervy samostatný "popisný soubor" s příslušným kompendiem z Výrokové části textu (+ volitelně z části Odůvodnění). Soubory pojmenované podle vzoru: 003_####.*, kde 003 = třímístné číslo obce, #### = číselný identifikátor (jedinečný a max. čtyřčíselný) stavové, návrhové nebo rezervní plochy, * = formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML, umístěné do složek/podsložek 003_regulativy/stav_s_indexem, 003_regulativy/navrh, 003_regulativy/rezerva, kde 003 = třímístné číslo obce
 • Metadata k územnímu plánu obsahující informace shodné s informacemi ze systému ILAS (o zpracovateli, o použitých měřítcích, o podkladové mapě, o datumu nabytí účinnosti ÚP, atd.). Soubory pojmenované podle vzoru: 003-metadata-up.*, kde 003 = třímístné číslo obce, * = formát XLS, umístěné do složky 003_metadata, kde 003 = třímístné číslo obce
 • Plotfily a PDF soubory výkresů územního plánu. PDF soubory systematicky pojmenované podle vzoru umístěné do složky 003_pdf a plotfily umístěné do složky 003_plt, kde 003 = třímístné číslo obce

 

související odkazy:

Standard jednotného digitálního zpracování územně plánovacích dokumentací Zlínského kraje
Číselník obcí Zlínského kraje (+ vybraných obcí jiných krajů)
Systém pojmenování souborů předávaných územně plánovacích dokumentací

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap