Předkládání evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a v rybářském revíru za uplynulý kalendářní rok

- Základní informace k životní situaci:

Rybníkář a uživatel rybářského revíru jsou povinni vést evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku a předkládat ji příslušnému orgánu státní správy rybářství podle místa rybníka či revíru nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku dle § 3 odst.4 a§ 11 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění, za uplynulý kalendářní rok.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba jako vlastník nebo nájemce rybníka nebo zvláštního rybochovného zařízení nebo jako uživatel rybářského revíru.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínkou je vlastnictví nebo nájem rybníka nebo zvláštního rybochovného zařízení nebo povolení výkonu rybářského práva na rybářském revíru.

Rybníkář písemně podá Evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku při chovu a lovu ryb v rybníku a ve zvláštním rybochovném zařízení na tiskopise uvedeném v příloze č. 1A k vyhlášce č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění, orgánu státní správy rybářství.

Uživatel rybářského revíru písemně podá Evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru na tiskopise uvedeném v příloze č. 5 k vyhlášce.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Písemným podáním Evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku.

- Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Kontaktní osoby:

Ing. Zdeněk Florián, tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

MVDr. Petra Mačáková Mišáková, tel. 577 043 377, e-mail: petra.macakovamisakova@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Předkládá se Evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku při chovu a lovu ryb v rybníku a ve zvláštním rybochovném zařízení na tiskopise uvedeném v příloze č. 1A k vyhlášce č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění a Evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru na tiskopise uvedeném v příloze č. 5 k této vyhlášce.

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsanými formuláři jsou:

-   Evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku při chovu a lovu ryb v rybníku a ve zvláštním rybochovném zařízení

-   Evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru.

Tiskopisy jsou uvedeny v příloze č. 1A a v příloze č. 5 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění.

- Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky nejsou stanoveny.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta k předložení Evidence je nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku, stanovena zákonem o rybářství.

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Nejsou.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění, § 3 odst.4 a§ 11 odst. 7.

- Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění.

-Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Pokud sám rybníkář či uživatel rybářského revíru nepředloží Evidenci, je vyzván orgánem státní správy rybářství k splnění této povinnosti v náhradní lhůtě.

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:

Sankce jsou vymezeny ustanovením § 30 a31 zákona o rybářství pro fyzickou osobu do 30 000 Kč a pro právnickou osobu do 50 000 Kč.

zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

dokumenty ke stažení

.pdf Evidence rybníkáře v rybníku a ve zvláštním rybochovném zařízení 1004,86 kB
.pdf Evidence o hospodaření v rybářském revíru 139,73 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap