Předcházení vzniku odpadů, třídění, recyklace

Průvodci

Letáky:

Třídění odpadu je oddělený sběr jednotlivých druhů odpadů podle druhu, kategorie a charakteru odpadu s cílem usnadnit jeho další zpracování. Tím se rozumí u komunálního odpadu jeho správné roztřídění podle jeho materiální podstaty (papír, plast, sklo, bioodpad, kovy aj.), které posléze umožňuje opětovnou recyklaci a znovu začlenění do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo…). Tříděním odpadů se šetří přírodní zdroje a má především velký ekologický význam.

Užitečné odkazy

  • JakTridit - web pro veřejnost
  • Systém EKO-KOM - autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje celorepublikový systém třídění, recyklace a využití obalového odpadu
  • Recyklohraní - recyklační program na podporu environmentální výchovy ve školkách a školách v České republice
  • Opravme Česko – projekt komunitního webu Opravarna.cz, jehož cílem je, aby výrobky vydržely co nejdéle v ekonomice a pokud už doslouží, aby byly odevzdány k odborné recyklaci
aktualizováno: 15.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap