Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti Dunaje na území České republiky

Součástí přípravných prací pro zpracování Plánů povodí je dle § 25 odst. 1 písm. a) bodu 3 zpracování předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí, který je nutno zveřejnit k připomínkám uživatelům vody a veřejnosti nejméně 2 roky před začátkem období, kterého se budou plány týkat.

Dle ustanovení § 16 vyhlášky 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, se výsledky přípravných prací podle § 25 odst. 1 písm. a) vodního zákona zveřejňují po dobu 6 měsíců ode dne zveřejnění k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, jejichž územní působnost se příslušná mezinárodní oblast povodí na území České republiky týká, a to v listinné podobě a v elektronické podobě.

V návaznosti na výše uvedené Vám sdělujeme, že výsledky přípravných prací jsou zveřejněny k připomínkám uživatelům vody a veřejnosti:

V listinné podobě

- Na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v kanceláři 1132

- Na Ministerstvu zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město, v informační kanceláři

Dále v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva zemědělství

- http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/

Připomínky k Předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Dunaje na území České republiky je možno podávat do 15. února 2014

- V písemné podobě na adresu:

Ministerstvo zemědělství

Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

- V elektronické podobě na e-mail:

pp@mze.cz

Připomínky musí být označeny názvem příslušného dokumentu „Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Dunaje na území České republiky“ a musí obsahovat jméno, příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název sídla u právnické osoby. Připomínky v elektronické podobě nemusí být opatřeny elektronickým podpisem.

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap