Právní předpisy obcí

Pravidla pro vydávání nařízení a obecně závazných vyhlášek

Rozdíl mezi nařízeními a obecně závaznými vyhláškami
Pravidla pro vydávání nařízení
Pravidla pro vydávání obecně závazných vyhlášek
více »

Zmocnění k vydávání nařízení

Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích nařízení obce, je-li k tomu zákonem zmocněna. (§ 11 zákona o obcích)
Obec vykonávající rozšířenou působnost může za splnění podmínek v předchozím odstavci, je-li k tomu zákonem zmocněna, vydávat nařízení obce pro správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem.
více »

Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí

Dle § 125 zákona o obcích vykonává Krajský úřad dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti. Krajský úřad zároveň poskytuje ve věci nařízení obcí metodickou pomoc a součinnost v legislativní činnosti v rámci přenesené působnosti obce.

Agendou dozorové činnosti se na KÚZK zabývá Odbor právní a Krajský živnostenský úřad, oddělení legislativní a právní, které Vám poskytne bližší informace.
více »

Vzory a metodická doporučení

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Bezplatné infolinky s on-line přepisem

Informace k onemocnění COVID-19 Telefon krajského úřadu

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap