Pravidla soutěže na facebookových stránkách Zlínského kraje

Soutěž o 3x1 balíček regionálních potravin organizuje Zlínský kraj, IČO: 70 89 13 20. Soutěže se mohou účastnit osoby starší 18 let s doručovací adresou v České republice, které jsou registrovány na sociální síti Facebook (www.facebook.com), mají po celou dobu soutěže aktivní svůj facebookový účet a splní stanovená pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru organizátorovi. Výhru si může výherce vyzvednout osobně v sídle Krajského úřadu Zlínského kraje v úředních hodinách (nejpozději do 29. 10. 2021 do 13:00 hod.). Soutěže je možné se zúčastnit do 28. 9. 2021. Výherci budou vyhlášeni a kontaktováni 29. 9. 2021 prostřednictvím e-mailové adresy soutez@kr-zlinsky.cz.  

Účastník se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem účastníka je jeho osobní facebookový profil. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou. Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich facebookovém profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na facebookové stránce Zlínského kraje. Nebude-li výherce na zaslanou zprávu o výhře reagovat do 1. 10. 2021 do 13:00 hod., jeho výhra bez náhrady propadá organizátorovi. V případě zaslání poštou, organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od organizátora, než uvedenou při vyhlášení soutěže, či na jiné protiplnění.

Účastník poskytuje organizátorovi, vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku, výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže jako správce zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno, profilová fotografie, emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, případně další údaje), a to pro účely účasti účastníka v soutěži a předání výhry výhercům soutěže. Údaje budou uloženy a zpracovány organizátorem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, maximálně však 10 let či do doby odvolání souhlasu.

Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení organizátora protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož chování či Facebook profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

 

aktualizováno: 27.9.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap