PRAVIDLA pro poskytování finanční podpory v rámci záštit udělených členy Rady Zlínského kraje pro rok 2015 - PROGRAM ZÁŠTITY 2015

Pro koho:

  • Žadateli pro tuto oblast finanční podpory jsou fyzické podnikající osoby nebo právnické osoby.

Aktivity (oblasti podpory):

  • Finanční podpora v rámci záštit udělených členy Rady Zlínského kraje je účelově určena na podporu akce a aktivity „dále jenom akce“ mimo oblast mládeže a sportu nebo podpory kulturních akcí místního, regionálního a nadregionálního významu. Důvodem podpory je rozvoj kraje, jeho prezentace a uspokojování potřeb občanů vedoucí k celkovému zlepšování kvality života obyvatel kraje..

Příjem žádostí:

Od 20. 7. 2015 – do 31.08.2015 pro první termín podávání žádostí , do 31.10.2015 pro druhý termín podávání žádostí.
Žádosti pouze v písemné podobě v zalepené obálce s označením „PROGRAM ZÁŠTITY – NEOTVÍRAT“!
Obálky pouze poštou nebo osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu. V den uzavření termínů pro podávání žádostí, tj. 31.08.2015 a 31.10.2015, do 13:00 hodin.

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavlína Nováková (tel. 577 043 180, pavlina.novakova@kr-zlinsky.cz)

dokumenty ke stažení

.pdf Pravidla programu ZÁŠTITY 2015 171,01 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap