PRAVIDLA pro poskytování finanční podpory v rámci záštit udělených členy Rady Zlínského kraje pro rok 2015 - PROGRAM ZÁŠTITY 2015

Pro koho:

  • Žadateli pro tuto oblast finanční podpory jsou fyzické podnikající osoby nebo právnické osoby.

Aktivity (oblasti podpory):

  • Finanční podpora v rámci záštit udělených členy Rady Zlínského kraje je účelově určena na podporu akce a aktivity „dále jenom akce“ mimo oblast mládeže a sportu nebo podpory kulturních akcí místního, regionálního a nadregionálního významu. Důvodem podpory je rozvoj kraje, jeho prezentace a uspokojování potřeb občanů vedoucí k celkovému zlepšování kvality života obyvatel kraje..

Příjem žádostí:

Od 20. 7. 2015 – do 31.08.2015 pro první termín podávání žádostí , do 31.10.2015 pro druhý termín podávání žádostí.
Žádosti pouze v písemné podobě v zalepené obálce s označením „PROGRAM ZÁŠTITY – NEOTVÍRAT“!
Obálky pouze poštou nebo osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu. V den uzavření termínů pro podávání žádostí, tj. 31.08.2015 a 31.10.2015, do 13:00 hodin.

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavlína Nováková (tel. 577 043 180, pavlina.novakova@kr-zlinsky.cz)

dokumenty ke stažení

.pdf Pravidla programu ZÁŠTITY 2015 171,01 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap