Práva spotřebitelů upravená v legislativě EU a ČR

Dne 22. 11. 2011 vstoupila v platnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/83/EU o právech spotřebitelů.

Účelem této směrnice je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu dosažením vysoké úrovně ochrany spotřebitele a sblížením určitých aspektů právních a správních předpisů členských států týkajících se smluv uzavíraných mezi spotřebiteli a obchodníky. Tato směrnice je implementována do legislativních předpisů ČR např. zákonem č. 634 /1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


Odkazy na úplná znění zmíněných předpisů:

Směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Zákon č. 634 /1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů

aktualizováno: 6.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap