Pracovní povinnost zdravotnických pracovníků

  5.3.2021

Vláda České republiky rozhodla o uložení pracovní povinnosti lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání, a kteří jsou poskytovatelem zdravotních služeb ve formě

  • ambulantní péče
  • jednodenní péče, nebo
  • lůžkové péče, v jejichž zdravotnickém zařízení nejsou hospitalizováni pacienti s onemocněním COVID-19,

nebo jsou zaměstnanci takového poskytovatele.

Uvedená povinnost se nevztahuje na poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a gynekologie a porodnictví a jejich zaměstnance a zdravotnické pracovníky ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu.

Dle bodu 5 citovaného usnesení, se poskytovatelům zdravotních služeb, na něž nebo na jejichž zaměstnance se výše uvedená povinnost vztahuje, ukládá povinnost sestavit seznamy lékařů a zdravotnických pracovníků a tyto zaslat do 1 dne místně příslušnému hejtmanovi nebo primátorovi hlavního města Prahy.

Poskytovatelé ve Zlínském kraji mohou tuto povinnost splnit zasláním vyplněné tabulky, jež je přiložena níže, na emailovou adresu pp@kr-zlinsky.cz.

Dokumenty ke stažení

.xlsx Seznam pracovníků 11,19 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí, středa 8:00 - 17:00
všechna pracoviště vč. podatelny

  • úterý, čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
podatelna krajského úřadu
(ostatní pracoviště pouze po objednání)
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap