STUDIE OCHRANY PŘED POVODNĚMI
NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE
      třída Tomáše Bati 21,  761 90 Zlín 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 Úvod    Kontakty  
 Obsah    Hlavní strana  
 A. Průvodní zpráva    B. Charakteristiky území    C. Koncepce řešení PPO    D. Ekonomické hodnocení    E. Přílohy  

____________________________________________________________________________________________________________________________  HYDROPROJEKT CZ a.s
Táborská 31, 140 16 Praha 4

Tato dokumentace a její přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti HYDROPROJEKT CZ, s výjimkou dat a podkladů poskytnutých objednatelem. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu kopírována, rozmnožována a zpřístupněna jiným fyzickým nebo právnickým subjektům, a to jak v papírové, tak elektronické podobě.


© Hydroprojekt CZ a.s., srpen 2007

Arvita P spol. s r.o.
Příčná 1541
765 02 Otrokovice
____________________________________________________________________________________________________________________________