POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ELEKTRONIZACE SBÍRKOVÝCH FONDŮ PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ

  21.6.2019

TERMÍN: úterý 10. září 2019
ČAS: 10:00 – 16:00 hodin
MÍSTO: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, sál A, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

 

Program semináře:

09:00 – 10:00  prezence účastníků

10:00 – 10:15  přivítání na semináři, Mgr. Miroslav Kašný, člen Rady Zlínského kraje odpovědný za oblast  
                       kultury, památkové péče, církví, mládeže a sportu

10:15 – 11:00  Realizace projektů pro paměťové instituce Zlínského kraje, digitalizace, depozitář,    
                       zveřejňování kulturních fondů – eBadatelna, Evidenční systém sbírkových předmětů, PhDr.
                       Blanka Rašticová

11:00 – 11:40  Elektronická evidence sbírkových předmětů - praktické zkušenosti s přechodem na nový
                       evidenční software, Ing. Vítězslav Mach; Zlínský kraj

11:40 – 12:15  Význam digitalizace muzejních/paměťových institucí v kontextu současného a budoucího
                       světa, RNDr. Jiří Frank, Ph.D., Národní muzeum Praha

12:15 – 13:00  Elektronické databázy a správa zbierok archeologických nálezov v Archeologickom ústave
                       SAV, PhDr. Peter Bednár, CSc.

13:00 – 13:45  přestávka, občerstvení

13:45 – 14:20  Open data v kultuře a veřejné správě,  MgA. Marie Vítová Dušková; Ministerstvo vnitra

14:20 – 14:50  Národní platforma pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend - ELVIS, 
                       Ing. Josef Praks a Aleš Vokál; Ministerstvo kultury

14:50 – 15:30  Digitalizace movitého kulturního dědictví pohledem Rady galerií ČR, Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.

15:30 – 15:55  diskuze

15:55 – 16:00  závěrečné slovo, ukončení semináře

 

Změna programu vyhrazena.

 

Přihlašovací formulář otevřete zde.

Zájem o účast na semináři prosím potvrďte vyplněním formuláře a odesláním dat nejpozději do 5. 9. 2019. 

 

Vaše dotazy k tématu semináře můžete zaslat předem na adresu blanka.herzanova@kr-zlinsky.cz do 5. 9. 2019.

Dokumenty ke stažení

.pdf pozvanka 181,11 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap