Požadavky na výkon povolání podnikatele v silniční dopravě

  7.6.2012

1. Podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční dopravě, musejí
a) být řádně a trvale usazeny v členském státě;
b) mít dobrou pověst (viz Článek 6);
c) být finančně způsobilé a
d) vykazovat požadovanou odbornou způsobilost.

Podmínky týkající se požadavku usazení:
(Článek 5 nařízení č. 1071/2009)

Aby podnik splnil požadavek podle čl. 3 odst. 1 písm. a), musí v dotčeném členském státě
a) mít v tomto členském státě sídlo s prostorami, v nichž uchovává svou klíčovou podnikovou dokumentaci, zejména své účetní doklady, doklady o vedení zaměstnanců, doklady obsahující údaje týkající se doby řízení a doby odpočinku a všechny ostatní doklady,    k nimž musí mít příslušný orgán přístup k ověření, zda jsou splněny podmínky stanovené tímto nařízením. Členské státy mohou požadovat, aby podniky na jejich území měly rovněž další dokumenty ve svých prostorách vždy připravené ke zpřístupnění;


b) potom, co je oprávnění uděleno, mít k dispozici jedno nebo více vozidel, buď vlastních, nebo například na základě smlouvy   o splátkovém prodeji, smlouvy o pronájmu nebo leasingové smlouvy, která jsou registrována nebo jinak uvedena do provozu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu;


c) účinně a nepřetržitě vykonávat s nezbytnými administrativními prostředky svou činnost týkající se vozidel uvedených v písmenu b)     v provozovně umístěné v tomto členském státě, a to s příslušným technickým vybavením a zařízením.

Dokumenty ke stažení

.pdf 1071_2009_nař_výkon_povolání_v_silniční_dopravě 1078,62 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap