Povolení mýtní úmyslné těžby v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu, v nichž došlo ke stanovení ochranné lhůty

- Základní informace k životní situaci:

O povolení mýtní úmyslné těžby v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu, v nichž došlo ke stanovení ochranné lhůty, rozhoduje orgán veřejné správy v přenesené působnosti.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník porostu uznaného za zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Souhlas s těžbou může orgán veřejné správy vydat pouze za účelem sběru semenného materiálu, za účelem zkvalitnění porostu nebo pro podporu přirozené obnovy.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (jejíž nedílnou součástí je odborný posudek vypracovaný pověřenou osobou).

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

- Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

- Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

I- Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádost a odborný posudek vypracovaný pověřenou osobou.

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Nejsou.

-Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Nejsou.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně, dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti zpravidla do 30-ti dnů, ve složitých případech do 60-ti dnů.

- Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určených k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

- Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí o povolení mýtní úmyslné těžby v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu, v nichž došlo ke stanovení ochranné lhůty, se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u místně příslušného krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Pokuta do výše 1.000.000 Kč.

aktualizováno: 16.2.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap