Povaha posudku pro účely sociálních služeb

Podle ustanovení § 91 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je osoba povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu, nejde-li o poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení podle § 52 téhož zákona.

Podle ustanovení § 91 odst. 6 téhož zákona osobu, která podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu osoby, nebo jde-li o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zaříízení sociálních služeb nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče podle § 52 zákona, obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla tohoto zařízení.

Dle níže přiloženého stanoviska Ministerstva zdravotnictví se zde jedná o posudky, na které se vztahují příslušná ustanovení hlavy IV. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, jejich minimální náležitosti stanovuje vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a tyto posudky podléhají přezkumu správním orgánem.

dokumenty ke stažení

.pdf Stanovisko Ministerstva zdravotnictví 191,96 kB
aktualizováno: 21.3.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap