Povaha posudku pro účely sociálních služeb

Podle ustanovení § 91 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je osoba povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu, nejde-li o poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení podle § 52 téhož zákona.

Podle ustanovení § 91 odst. 6 téhož zákona osobu, která podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu osoby, nebo jde-li o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zaříízení sociálních služeb nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče podle § 52 zákona, obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla tohoto zařízení.

Dle níže přiloženého stanoviska Ministerstva zdravotnictví se zde jedná o posudky, na které se vztahují příslušná ustanovení hlavy IV. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, jejich minimální náležitosti stanovuje vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a tyto posudky podléhají přezkumu správním orgánem.

dokumenty ke stažení

.pdf Stanovisko Ministerstva zdravotnictví 191,96 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap