Potvrzení o nečinnosti řidiče v dopravě

Ve vozidle, pro které je předepsáno vedení záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, musí mít řidič s sebou kromě záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a paměťové karty, pokud mu byla vydána, též potvrzení podle článku 1 Rozhodnutí Komise (ES) ze dne 12. dubna 2007 č. 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě ve znění Rozhodnutí Komise (ES) ze dne 14. prosince 2009 č. 2009/959/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě, vystavené dopravcem o době, kdy v kontrolovaném období neřídil vozidlo včetně uvedení důvodů.
 
Upozorňujeme dopravce a řidiče, že takové potvrzení je třeba strojově nebo na počítači vyplnit před jízdou a podepsat jak zástupcem dopravce, tak řidičem. Vzor potvrzení naleznete v souvisejících dokumentech níže.
 
 
Dále je třeba upozornit na § 1, §1a a §1b vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, kde je upraven způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku.

Potvrzení o nečinnosti řidiče v nákladní a autobusové dopravě

.doc Potvrzeni-o-cinnostech-ridice_platna-uprava-k_16_9_2011 61 kB
.pdf Rozhodnuti-komise-2009_959_Opravy 708,76 kB
.pdf Rozhodnuti-komise-2009_959_EU 747,16 kB
.pdf Rozhodnuti-komise-2007_230_ES_potvrzeni-ridice 64,22 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap