Postup řešení

Úvodní analýza stavu ÚPD ve Zlínském kraji ukázala, že bude nutné zpracovat celkem 293 územní plány, z nichž pouze 216 bylo zpracováno digitálně.
První fáze zpracování díla byla silně ovlivněně faktem, že do územně plánovací dokumentace bylo možné na krajském úřadě pouze nahlížet. Ukázalo se, že převzatá digitální podoba ÚPD zdaleka neodpovídá podobě tištěné a navíc neobsahovala velmi četné změny územních plánů. Naprosto neudržitelným se ukázalo i zakreslování rozvojových ploch do předpřipravených leteckých snímků a jejich následná digitalizace ve firmě.
Cílem totiž od začátku bylo, aby zákres rozvojových ploch odpovídal co nejvíce hlavnímu výkresu územního plánu, s doplněného o zákresy vedení inženýrských sítí – vody, kanalizace, elektřiny a plynu. Při využití digitální podoby ÚPD bylo možné tento požadavek celkem dobře dodržet, pokud však byla k dispozici pouze klasická podoba dokumentace, nebylo možné dvakrát překreslovat jak vymezení ostatních funkčních ploch a rovněž i inženýrských sítí.
aktualizováno: 30.3.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap