Postup při zrušení registrace sociální služby

Zrušením registrace dochází k ukončení poskytování všech sociálních služeb, které má poskytovatel zaregistrovány. V případě, že dochází k ukončení poskytování pouze některé z poskytovaných služeb, jedná se o změnu registrace dle § 82 odst. 2 zákona.

 

  1. 1.       ZRUŠENÍ REGISTRACE Z MOCI ÚŘEDNÍ

Registrující orgán rozhodne o zrušení registrace z moci úřední, jestliže:

-          poskytovatel přestal splňovat podmínky uvedené v § 79 zákona (podmínky registrace) a § 80 zákona (platná pojistná smlouva)

-          poskytovateli byl uložen správní trest za přestupek v případě zvlášť závažného porušení povinnosti stanovené poskytovatelům sociálních služeb

-          na základě zjištění inspekce sociálních služeb poskytovatel nesplňuje standardy kvality a k nápravě nedošlo ani na základě uložených opatření

 

  1. 2.       ZRUŠENÍ REGISTRACE NA ŽÁDOST POSKYTOVATELE

Registrující orgán rozhodne o zrušení registrace na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb.

Žádost o zrušení registrace musí být podána nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení činnosti.

Důsledkem porušení této povinnosti se uživatelé sociální služby mohou dostat do situace, kdy jsou ohroženy jejich životy a zdraví, nebo jsou ohrožena jejich práva a oprávněné zájmy.

Zároveň se poskytovatel dopouští přestupku dle § 107 odst. 2 písm. i) zákona, za který mu může být uložena pokuta do 50 000 Kč.

Dokumenty ke stažení

.doc zadost-o-zruseni-registrace 34,5 kB
aktualizováno: 14.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap