Postup při zahájení registrace sociální služby - zaregistrovaný poskytovatel

1. Žadatel v listinné podobě doloží:

 • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž bude sociální služba poskytována,
 • v případě registrace nových služeb typu týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, žadatel doloží rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb, vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (dříve HS),

2. Žadatel vyplní formulář „Údaje o registrované sociální službě“(dvě sociální služby = 2 vyplněné formuláře), který najde zde a v listinné podobě přiloží:

 • Popis realizace poskytované sociální služby (můžete použít přiložený formulář - Popis realizace poskytování sociální služby).
 • Popis personálního zajištění poskytované sociální služby.
 • Jmenný seznam pracovníků vykonávající odbornou činnost v sociálních službách (pro přehlednost můžete využít přiložený formulář).
 • Za účelem doložení odborné způsobilosti je třeba doložit doklady nebo jejich úředně ověřené kopie prokazující odbornou způsobilost pracovníků, kteří budou přímo poskytovat sociální služby. Dokladem prokazujícím odbornou způsobilost je doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a v případě pracovníků v sociálních službách rovněž osvědčení o absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců). Příp. si krajský úřad za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů (§ 79 odst. 3 zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). K tomuto je třeba doložit osobní údaje o pracovníkovi (rodné číslo, rodné příjmení, místo a okres narození).
 • Plán finančního zajištění sociálních služeb - Plán obsahuje, z jakých zdrojů bude činnost sociální služby zajištěna a jaké jsou náklady na poskytovanou sociální službu. Můžete využít přiložený formulář - Plán finančního zajištění sociálních služeb.

V elektronické podobě, ve formátu pdf:

 • Popis realizace poskytované sociální služby.
 • Popis personálního zajištění - grafické znázornění organizační struktury poskytovatele, s vyznačením pracovních pozic (dle § 115 zákona o sociálních službách) a úvazků včetně pracovníků na dohody – DPP, DPČ, dodavatelské činnosti a dobrovolníky.
 • Plán finančního zajištění sociální služby.

 

Související dokumenty

.doc Jmenný seznam pracovníků vykonávající odbornou činnost v sociálních službách 106 kB
.xls Plán finančního zajištění sociálních služeb 37 kB
.doc Popis realizace poskytování sociální služby 41 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

 • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Úterý ---
 • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Čtvrtek ---
 • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap