Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje v roce 2012

Pro koho:

 • vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa

Aktivity:

Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

 • přirozená obnova a umělá obnova síjí,
 • umělá obnova sadbou - první,
 • umělá obnova sadbou - opakovaná,
 • zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě,
 • výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba),
 • odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou..

Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

 • vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,
 • vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,
 • přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun,
 • likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím.

Příjem žádostí:

 • Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství oznamuje, že ke dni 5.10.2012 bude ukončen příjem žádosti o finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje z důvodu ukončení platnosti Závazných pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodařeních v lesích na území Zlínského kraje (2007-2012)

Kontaktní osoba:

Ing. Marcela Strakošová (tel. 577043369)

 

dokumenty ke stažení

.doc zavazna-pravidla-lesy 202,5 kB
.zip Program-pro-zadatele 7750,75 kB
.xls Formular zadosti 303 kB
aktualizováno: 4.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap