Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje a způsob jejich využití (2013-2019)

Pro koho:

  • vlastník lesa nebo nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa

Aktivity:

  • obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů,
  • ekologické a k přírodě šetrné technologie (mimo vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu).

Příjem žádostí:

  • na přirozenou obnovu a zajištění lesních porostů do 30. června běžného roku,
  • v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Kontaktní osoba:

Ing. Marcela Strakošová (tel. 577 043 369)

U P O Z O R N Ě N Í
Rada Zlínského kraje v souladu se Závaznými pravidly pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje a způsobu kontroly jejich využití (2013-2019) rozhodla usnesením č. 0056/R02/15 ze dne 26.1.2015 o stanovení maximální celkové sumy příspěvku pro jednoho žadatele ve výši 500.000 Kč na žádosti podané v roce 2015 a usnesením č. 0101/R03/13 ze dne 4.2.2013 o pozastavení dotačního titulu na ekologické a k přírodě šetrné technologie, v části vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu. Dne 10.12.2014 schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0390/Z14/14 změnu Závazných pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje.

  

U P O Z O R N Ě N Í 
K 31.10.2015 bude ukončen příjem Žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích dle Závazných pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích.
V průběhu měsíce ledna 2016 předpokládáme vyhlášení programu Pravidla pro poskytování dotací na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje. Po uplynutí 30 dnů po vyhlášení Programu se potencionální žadatelé budou moci ve stanovené lhůtě registrovat do tohoto Programu. Za uznatelné výdaje budou považovány výdaje související s realizací projektu, které vzniknou až po uplynutí lhůty k registraci. Po skončení realizace projektu budou moci registrovaní žadatelé podat žádost o dotaci na hospodaření v lesích.

 

dokumenty ke stažení

.docx Dodatek k Žádosti o poskytnutí fin. příspěvku 20,97 kB
.zip Instalační soubor žádosti 11469,61 kB
.doc Návod instalace žádosti 2015 309 kB
.docx Závazná pravidla pro poskytování finančních příspěvků 2013-2019 63,79 kB
.docx Čestné prohlášení 13,51 kB
.xls registraceZLKraj_sloucene 117,5 kB
.xls NV30-2014_příloha 11 koně 64 kB
.xls formular na priblizovani konmi 93,5 kB
.xls formulare 2013-2019 195 kB
aktualizováno: 16.10.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap