Posílení absorpční kapacity a podpora rozvoje lidských zdrojů subjektů Zlínského kraje

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Program:

Společný regionální operační program

Priorita:

3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech

Opatření:

3.3 – Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Období realizace:

07/2006 – 06/2007

Celkový rozpočet:

4 233 000 Kč

Financování:

EU: 3 174 750 Kč (75%)
Státní rozpočet: 529 125 Kč (12,5%)
Zlínský kraj: 529 125 Kč (12,5%)

Stručný obsah:

Cílem projektu je připravit subjekty ve Zlínském kraji na čerpání prostředků v rámci programovacího období 2007 - 2013. Cílem je také zlepšovat účinnost a efektivnost implementace programů čerpajících prostředky z fondů EU na regionální a místní úrovni. Důraz je kladen zejména na posílení absorpční kapacity Zlínského kraje a jeho zřizovaných a zakládaných organizací, které mohou být konečnými příjemci v rámci operačních programů v programovacím období 2007- 2013.

Všeobecný cíl:

Příprava subjektů Zlínského kraje na efektivní využití zdrojů na strukturální operace, posílení absorpční kapacity Zlínského kraje ve vztahu k programovacímu období 2007 – 2013 a zajištění přípravy lidských zdrojů formou vzdělávacích programů spojených s přípravou a realizací programů a projektů a formou poradenství a studijních pobytů.

Specifické cíle:

 • Vzdělávání subjektů, které čerpají prostředky z EU formou zahraničních studijních cest a pořádání vzdělávacích seminářů
 • Dopracování projektových záměrů Zlínského kraje

Výstupy projektu:

 • Osoby, které se zúčastnily kurzů - 70 osob
 • Počet přednášek, seminářů a workshopů – 7 ks
 • Úspěšní absolventi kurzů – 80%
 • Vytvořená hrubá pracovní místa-ženy – 1 osoba
 • Stáže a kurzy (domácí a zahraniční) – 4 ks

Partneři projektu:

 • Obce s rozšířenou působností ve Zlínském kraji (statutární město Zlín, město Uherské Hradiště, město Vsetín, město Kroměříž, město Uherský Brod, město Holešov, město Luhačovice, město Valašské Meziříčí, město Valašské Klobouky, město Otrokovice, město Rožnov pod Radhoštěm, město Bystřice pod Hostýnem, město Vizovice)
 • Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
 • Dušek Tours, spol. s.r.o.

Aktuální stav:

Ve dnech 10. – 12.10. 2006 byla realizována zahraniční cesta do Bruselu, které se zúčastnilo celkem 29 osob ze Zlínského kraje. Další zahraniční studijní stáže do Irska (Dublinu) byly realizovány v termínech 19.3. – 22.3. 2007, 2.4. - 5.4.2007 a 9.5. - 12.5.2007. Jejich zaměření bylo na přípravu projektů a administraci programů čerpajících prostředky z EU a rovněž na využití zkušeností Irska z programovacího období 2000 - 2006. Vzdělávací program byl zajištěn v Institutu pro veřejnou správu v Dublinu (IPA) a zúčastnili se jej zaměstnanci Zlínského kraje, Regionální rady NUTS2 Střední Morava a partnerů projektu, kteří se aktivně zabývají přípravou projektů (euromanažeři ORP ve Zlínském kraji). Dále byl v rámci projektu uspořádán cyklus akreditovaných vzdělávacích seminářů zaměřených na problematiku EU, přípravu, realizaci a hodnocení projektů. Samostatný seminář byl věnován tématu veřejné podpory (viz pozvánka). Semináře se uskutečnily v první polovině června 2007 ve Zlíně a zúčastnilo se jich celkem 124 osob. Realizace celého projektu byla k 30.6.2007 ukončena.

Kontaktní osoba:

Mgr. Veronika Hubáčková
577 043 426
veronika.hubackova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 13.11.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap