Poručnictví

O poručnické péči rozhoduje soud v zákonem vymezených případech, kdy se dítě ocitne bez zákonného zástupce. Soud ustanoví dítěti poručníka v případě, že:

 • rodiče dítěte zemřeli
 • rodiče dítěte byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti
 • byl pozastaven výkon rodičovské zodpovědnosti,
 • rodiče dítěte nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.

 

Práva a povinnosti poručníka:

 • Řízení o ustanovení poručníka může zahájit soud i bez návrhu.
 • Poručník má práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi rodičů, nemá však k dítěti vyživovací povinnost.
 • Poručník plní roli zákonného zástupce dítěte, ale jeho rozhodnutí v podstatné věci týkající se dítěte vyžaduje schválení soudu.
 • Při výběru poručníka se dává přednost fyzické osobě, poručníky nezletilého mohou být ustanoveni i manželé.
 • Pokud poručník o dítě osobně pečuje, má nárok na stejné hmotné zabezpečení jako pěstoun (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů).
 • Institut poručenství upravuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (§§ 78 – 82).

 

Zánik poručnické péče

Poručnická péče zaniká zletilostí dítěte, osvojením nezletilého dítěte, pokud bylo pravomocným rozhodnutím soudu zrušeno rozhodnutí o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti, pokud byla rodičům vrácena způsobilost k právním úkonům, smrtí nezletilého či poručníka, na žádost poručníka a také v případě, kdy se stane pro výkon funkce poručníka nezpůsobilý nebo porušuje své povinnosti.


aktualizováno: 31.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap