Poručnictví

O poručnické péči rozhoduje soud v zákonem vymezených případech, kdy se dítě ocitne bez zákonného zástupce. Soud ustanoví dítěti poručníka v případě, že:

 • rodiče dítěte zemřeli
 • rodiče dítěte byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti
 • byl pozastaven výkon rodičovské zodpovědnosti,
 • rodiče dítěte nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.

 

Práva a povinnosti poručníka:

 • Řízení o ustanovení poručníka může zahájit soud i bez návrhu.
 • Poručník má práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi rodičů, nemá však k dítěti vyživovací povinnost.
 • Poručník plní roli zákonného zástupce dítěte, ale jeho rozhodnutí v podstatné věci týkající se dítěte vyžaduje schválení soudu.
 • Při výběru poručníka se dává přednost fyzické osobě, poručníky nezletilého mohou být ustanoveni i manželé.
 • Pokud poručník o dítě osobně pečuje, má nárok na stejné hmotné zabezpečení jako pěstoun (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů).
 • Institut poručenství upravuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (§§ 78 – 82).

 

Zánik poručnické péče

Poručnická péče zaniká zletilostí dítěte, osvojením nezletilého dítěte, pokud bylo pravomocným rozhodnutím soudu zrušeno rozhodnutí o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti, pokud byla rodičům vrácena způsobilost k právním úkonům, smrtí nezletilého či poručníka, na žádost poručníka a také v případě, kdy se stane pro výkon funkce poručníka nezpůsobilý nebo porušuje své povinnosti.


Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap