Poradní sbor pro sociálně právní ochranu dětí musí řešit hlavně spolupráci více resortů

  5.5.2021
Poradní sbor pro sociálně právní ochranu dětí musí řešit hlavně spolupráci více resortů

ZLÍNSKÝ KRAJ – Na nutnosti propojování sociálního a školského systému institucionální péče a také na potřebě podpory dětí se zdravotním postižením a jejich rodin se shodli členové nově ustaveného Poradního sboru hejtmana pro sociálně-právní ochranu dětí.

Poradní sbor je platforma, která na kraji působí již od roku 2013 a pracují v ní nejen volení členové krajské samosprávy a vedoucí příslušných odborů krajského úřadu, ale také externí odborníci z oboru pediatrie, psychologie, pedagogiky, zástupci obcí, policie, zdravotnických i školských zařízení, poskytovatelé sociálních služeb a další specialisté zabývající se sociálně právní ochranou dětí.

„Sešli jsme s kolegy poprvé po volbách, tedy v novém složení, abychom se navzájem seznámili a vyjasnili si, jaká témata aktuálně potřebují podporu ze strany kraje,“ sdělila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast, která jako předsedkyně poradního sboru schůzi svolala. „Jednání považuji za velmi přínosné a konstruktivní. Všemi bylo akcentováno, že předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Znovu se sejdeme na konci června, kdy bude hlavním tématem pomoc a podpora dětem se zdravotním postižením,“ dodala Hana Ančincová.

Členové poradního sboru se shodli na nutnosti užšího provázání sociálního, školského i zdravotního systému zejména v péči o děti se závažnými poruchami chování a také o děti s těžkým mentálním handicapem.

„Ve Zlínském kraji chybí kapacita pro umisťování dětí se závažnými poruchami chování. V našem regionu existují dvě zařízení – V Bystřici pod Hostýnem a ve Střílkách - s celkovou kapacitou 48 míst a jsou zcela plná; organizačně spadají pod Ministerstvo školství a obecně je jich nedostatek ve všech krajích. Je tedy před námi úkol, jak tento problém do budoucna řešit. Stejně tak vyvstává otázka, jak pomoci do dospělého života dětem s těžkým mentálním postižením poté, co musí kvůli plnoletosti opustit dětský domov,“ uvedla radní Zlínského kraje pro školství Zuzana Fišerová.

Protože problematika sociálně právní ochrany dětí se prolíná třemi různými resorty, spadajícími pod tři ministerstva (školství, sociálních věcí a zdravotnictví), jsou také na úrovni Zlínského kraje v poradním sboru zastoupeny i náměstkyně pro zdravotnictví Olga Sehnalová a předsedkyně sociálního výboru zastupitelstva Alena Gajdůšková, která se rovněž jednání zúčastnila.

 

Zpracovala Helena Mráčková

 

 

5. 5. 2021

Další informace:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

img-0390-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap