Pomoc má přicházet do rodin, ne do ústavů. Kraj ukončil projekt transformace péče o ohrožené děti

  12.4.2017
Pomoc má přicházet do rodin, ne do ústavů. Kraj ukončil projekt transformace péče o ohrožené děti

ZLÍN – S průběhem, výsledky a navazujícími aktivitami projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji" se v úterý 11. dubna v prostorách zlínského Technologického inovačního centra seznámilo sedm desítek účastníků závěrečné konference. Uspořádal ji Zlínský kraj, který projekt realizuje v rámci České republiky jako pilotní (kromě Zlínského běží ještě také v kraji Pardubickém) se záměrem zavést taková opatření, díky kterým nebude nutné zbytečně umisťovat děti do ústavní péče. K 30. dubnu letošního roku bude ukončena druhá a zároveň finální etapa projektu.

Do projektu jsou zapojena tři zařízení zřizovaná Zlínským krajem, která pomáhají ohroženým dětem – Dětské centrum Zlín, valašskomeziříčské Centrum ÁČKO a Dětský domov a Základní škola Liptál.

„Podstatou projektu je snížení pobytových kapacit v těchto zařízeních minimálně na polovinu a jejich následné zaměření zejména na ambulantní a terénní služby, které dítěti umožní setrvat s rodiči nebo jinými blízkými osobami. Vycházíme tedy z principu, že pomoc má přicházet za dítětem do rodiny, nikoliv dítě z rodiny za pomocí. V tuto chvíli, krátce před ukončením projektu, můžeme konstatovat, že ve všech třech zařízeních se proces změny jejich fungování podařilo úspěšně nastavit a nastartovat," uvedla Helena Miklová, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, která je zároveň vedoucí celého projektu.

Na závěrečné konferenci vystoupili se svými příspěvky vedoucí pracovníci všech tří zařízení, kteří přiblížili, jak proces transformace v jejich organizaci probíhal a co všechno obnášel. Poté pohovořila Veronika Hofrová z obecně prospěšné společnosti STROP, která zaměstnancům těchto organizací poskytovala odbornou metodickou pomoc.

„Přeměna poskytované péče o ohrožené děti na jiné typy služeb není vůbec jednoduchá, protože se jedná o velmi citlivé téma, což s sebou přináší nejrůznější úskalí a překážky, k jejichž překonávání je potřeba hodně energie a trpělivosti. Jsem proto velmi ráda, že se nám tento proces ve Zlínském kraji daří s úspěchem realizovat a věřím, že tím budeme inspirací pro ostatní kraje. Chci poděkovat všem, kteří k tomu přispěli, a zároveň jim popřát hodně elánu a sil do další práce," uvedla Michaela Blahová, radní Zlínského kraje pro sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku.

K procesu transformace péče o děti a doplnění a rozšíření služeb pro ohrožené rodiny přispěly zahraniční stáže v nizozemském Groningenu, zaměřené na principy práce s ohroženými dětmi v Nizozemí a porovnání těchto metod s českým systémem. Ty pro účastníky projektu zajistil Bas Stuurwold, nizozemský expert na sociálně právní ochranu dětí, se kterým Zlínský kraj již několik let intenzivně spolupracuje. Bas Stuurwold promluvil i na včerejší konferenci, kdy mimo jiné prezentoval řadu podnětných myšlenek a nápadů, které lze v oblasti sociálně právní ochrany děti uplatňovat.

Kromě přímých účastníků projektu byli na včerejší konferenci přítomni také hosté z Pardubického a Olomouckého kraje, zástupci ministerstev, městských úřadů, Univerzity Tomáše Bati, neziskových organizací a další odborníci na sociálně právní ochranu dětí. V průběhu celé akce využili možnost ptát se na to, co je zajímá a zapojili se tak do diskuze s přednášejícími.

Projekt „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji" běží ve Zlínském kraji od ledna 2015. Jeho celkový rozpočet je téměř 10 milionů korun a z 80 % je financován z EHP fondů, finanční spoluúčast Zlínského kraje činí 20 %.

Dovršením závěrečné etapy projektu však aktivity Zlínského kraje v této oblasti zdaleka nekončí. Již od 1. června letošního roku kraj zahájí projekt s názvem „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II". Ten bude orientován na spuštění dalších nových sociálních služeb v této oblasti včetně jejich provozního a materiálního zabezpečení a také na vzdělávání pracovníků v těchto službách.

 

 

Zpracoval: Jan Vandík

12. 4. 2017

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

img-8680-foto-jiri-balat.jpg
img-8685-foto-jiri-balat.jpg
img-8695-foto-jiri-balat.jpg
img-8701-foto-jiri-balat.jpg
img-8709-foto-jiri-balat.jpg
img-8715-foto-jiri-balat.jpg
img-8719-foto-jiri-balat.jpg
img-8741-foto-jiri-balat.jpg
img-8745-foto-jiri-balat.jpg
img-8760-foto-jiri-balat.jpg

Dokumenty ke stažení

.pptx 01_Informace o projektu HM1 543,72 kB
.pptx 02_Centrum Áčko_Prezentace konference 510,52 kB
.pptx 03_DD Liptál_Prezentace konference 4532,53 kB
.pptx 04_Zlín Burešov_Prezentace závěrečná konference 135,94 kB
.pptx 05_Hofrová_Konference duben2017 803,48 kB
.ppt 06_PPTBas%2c Zlin 11 april 2017 9642,5 kB
.pptx 07_Návazné aktivity HM 1105,61 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.