Podrobnější informace - DROBNÉ PŘÍSPĚVKY

Období, kdy je možné požádat o drobný příspěvek:
15. srpna – 15. listopadu 2012

Na co je podpora (drobný příspěvek) zaměřena?

-       Rekonstrukce ubytovacích pokojů včetně jejich vybavení
-       Rekonstrukce sociálních zařízení příslušejících k ubytovacím pokojům
-       Vybudování nebo rekonstrukce parkovacích ploch
-       Vybudování nebo rekonstrukce dětských hřišť
-       Vybudování nebo rekonstrukce venkovního posezení

 

Kdo může o drobný příspěvek požádat?

 Podnikatelé poskytující ubytovací služby, kteří:

 • Mají kapacitu svého ubytovacího zařízení maximálně 30 lůžek
 • Hradí místní poplatky z ubytovacích kapacit
 • Mají své ubytovací zařízení na území některé z níže uvedených obcí:

  - Rožnov pod Radhoštěm
  - Zubří
  - Dolní Bečva
  - Prostřední Bečva
  - Horní Bečva
  - Vidče
  - Vigantice
  - Valašská Bystřice
  - Hutisko-Solanec

Jaká je výše drobného příspěvku?

-       Minimální výše příspěvku: 50 000 Kč
-       Maximální výše příspěvku: 500 000 Kč

  

Kolik musí žadatel (podnikatel) zaplatit ze svého?

-       50% celkových nákladů projektu (jedná-li se o malý podnik – podnik do 50 zaměstnanců)

 

Kdy je možné příspěvek realizovat (dobudovat/zrekonstruovat ubytovací zařízení) ?

-       Veškeré práce na dobudování/rekonstrukci ubytovacích zařízení mohou probíhat v období duben 2013 – listopad 2014

 

Co je potřeba pro získání příspěvku udělat?

1.  Kontaktovat pracovníky IPRU Rožnovska – Mgr. Veronika Dobešová, příp. Ing. Tomáš Marek – pracovníci Zlínského kraje, kteří Vám zdarma poskytnou maximální servis při zpracování žádosti o drobný příspěvek včetně pomoci se zpracováním povinných příloh žádosti. Jedná se zejména o:

 • Uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci drobného příspěvku se Zlínským krajem – smlouva nezakládá žádné finanční plnění, jedná se pouze o stanovení rozsahu poskytovaných služeb žadatelům ze strany pracovníků IPRU Rožnovska a práv a povinností jak žadatelů o drobný příspěvek, tak Zlínského kraje jakožto koordinátora IPRU Rožnovsko. Smlouva je povinnou přílohou žádosti o drobný příspěvek.
 • Zpracování investičního záměru – zdarma zpracování investičního záměru pro Vás zajistí pracovník IPRU Rožnovska
 • Doložení návštěvnosti Vašeho ubytovacího zařízení – doklad o zaplacení místního poplatku z ubytování
 • Zpracování a předložení Úřadu Regionální rady žádost o drobný příspěvek zpracovanou v aplikaci Benefit 7 – zdarma zpracování žádosti o drobný příspěvek pro Vás zajistí pracovník IPRU Rožnovska

2.  Zajistit si finanční prostředky na celou investici – drobný příspěvek ve výši 50% celkových nákladů (v případě malých podnikatelů) je vyplácen zpětně až po realizaci investice

Detaily výzvy na DROBNÉ PŘÍSPĚVKY
aktualizováno: 20.8.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap