Podrobnější informace - DROBNÉ PŘÍSPĚVKY

Období, kdy je možné požádat o drobný příspěvek:
15. srpna – 15. listopadu 2012

Na co je podpora (drobný příspěvek) zaměřena?

-       Rekonstrukce ubytovacích pokojů včetně jejich vybavení
-       Rekonstrukce sociálních zařízení příslušejících k ubytovacím pokojům
-       Vybudování nebo rekonstrukce parkovacích ploch
-       Vybudování nebo rekonstrukce dětských hřišť
-       Vybudování nebo rekonstrukce venkovního posezení

 

Kdo může o drobný příspěvek požádat?

 Podnikatelé poskytující ubytovací služby, kteří:

 • Mají kapacitu svého ubytovacího zařízení maximálně 30 lůžek
 • Hradí místní poplatky z ubytovacích kapacit
 • Mají své ubytovací zařízení na území některé z níže uvedených obcí:

  - Rožnov pod Radhoštěm
  - Zubří
  - Dolní Bečva
  - Prostřední Bečva
  - Horní Bečva
  - Vidče
  - Vigantice
  - Valašská Bystřice
  - Hutisko-Solanec

Jaká je výše drobného příspěvku?

-       Minimální výše příspěvku: 50 000 Kč
-       Maximální výše příspěvku: 500 000 Kč

  

Kolik musí žadatel (podnikatel) zaplatit ze svého?

-       50% celkových nákladů projektu (jedná-li se o malý podnik – podnik do 50 zaměstnanců)

 

Kdy je možné příspěvek realizovat (dobudovat/zrekonstruovat ubytovací zařízení) ?

-       Veškeré práce na dobudování/rekonstrukci ubytovacích zařízení mohou probíhat v období duben 2013 – listopad 2014

 

Co je potřeba pro získání příspěvku udělat?

1.  Kontaktovat pracovníky IPRU Rožnovska – Mgr. Veronika Dobešová, příp. Ing. Tomáš Marek – pracovníci Zlínského kraje, kteří Vám zdarma poskytnou maximální servis při zpracování žádosti o drobný příspěvek včetně pomoci se zpracováním povinných příloh žádosti. Jedná se zejména o:

 • Uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci drobného příspěvku se Zlínským krajem – smlouva nezakládá žádné finanční plnění, jedná se pouze o stanovení rozsahu poskytovaných služeb žadatelům ze strany pracovníků IPRU Rožnovska a práv a povinností jak žadatelů o drobný příspěvek, tak Zlínského kraje jakožto koordinátora IPRU Rožnovsko. Smlouva je povinnou přílohou žádosti o drobný příspěvek.
 • Zpracování investičního záměru – zdarma zpracování investičního záměru pro Vás zajistí pracovník IPRU Rožnovska
 • Doložení návštěvnosti Vašeho ubytovacího zařízení – doklad o zaplacení místního poplatku z ubytování
 • Zpracování a předložení Úřadu Regionální rady žádost o drobný příspěvek zpracovanou v aplikaci Benefit 7 – zdarma zpracování žádosti o drobný příspěvek pro Vás zajistí pracovník IPRU Rožnovska

2.  Zajistit si finanční prostředky na celou investici – drobný příspěvek ve výši 50% celkových nákladů (v případě malých podnikatelů) je vyplácen zpětně až po realizaci investice

Detaily výzvy na DROBNÉ PŘÍSPĚVKY

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap