Podrobné informace o projektu Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY


Program:

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Priorita:

3.2 - Sociální integrace a rovnost příležitostí

Opatření:

3.2.1 - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Období realizace:

09/2006 - 12/2007

Celkový rozpočet:

779 000 Kč

Financování:

EU: 623 200 Kč

Státní rozpočet: 155 800 Kč

Stručný obsah:

Projekt usiloval o zvýšení znalostí a zajištění metodické podpory zástupcům kraje, obcí a organizací zřizovaných obcemi a krajem působícím v sociální oblasti, kteří se podílejí na procesu komunitního plánování sociálních služeb na území Zlínského kraje. Díky projektu mají obce, kraj i jejich organizace dostatečné znalosti a metodickou podporu pro realizaci plánovacího procesu. Zlínský kraj tak získal po zpracování plánů obcí kvalitní podklady pro zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje, který má značný vliv na financování všech sociálních služeb v následujících letech a tudíž na jejich místní a typovou dostupnost pro osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením.

V rámci projektu byly realizovány tyto klíčové aktivity:

Dlouhodobý vzdělávací program pro realizátory komunitního plánování sociálních služeb ze Zlínského kraje v rozsahu 5 x 2 dny - poskytl účastníkům všechny informace, které potřebují v průběhu realizace celého procesu komunitního plánování sociálních služeb ve své obci či regionu; program byl určen koordinátorům procesu plánování sociálních služeb v obci či regionu a dalším osobám zodpovědným za realizaci plánovacího procesu; účast: 19 osob získalo osvědčení o rekvalifikaci.
Semináře k vybraným tématům z oblasti komunitního plánování - byly zaměřeny na vybraná témata z celého procesu komunitního plánování sociálních služeb; určeny byly pro zástupce všech cílových skupin projektu; účast: 73 osob.
Pracovní workshopy ke komunitnímu plánování v obcích Zlínského kraje - sloužily především jako příležitost pro výměnu zkušeností v oblasti komunitního plánování a jako pomoc při vlastní realizaci procesu plánování; určeny byly pro zástupce obcí a organizací zřizovaných obcemi; účast: 283 osob.
Pracovní workshopy k vytvoření návrhu systému plánování soc. služeb ve Zlínském kraji - vytvoření návrhu zpracování střednědobého plánu rozvoje soc. služeb kraje, zapojení obcí vč. využití a sjednocení jejich výstupů; 11 setkání metodiků komunitního plánování
Odborná konference Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji - kde jsme a kam směřujeme - prezentace aktuální situace a plánů do budoucna v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji vč. výsledků realizace projektu; konference byla určena zástupcům všech cílových skupin projektu; účast: 83 osob.

Všeobecný cíl:

Všeobecným cílem projektu bylo zajištění kvality a dostupnosti sociálních služeb vedoucích k sociální integraci osob ohrožených sociální exkluzí na území Zlínského kraje prostřednictvím partnerských vyjednávání o jejich budoucí podobě založených na principu komunitního plánování.

Specifické cíle:

 • Realizace vzdělávacích programů v oblasti dostupnosti poskytovaných sociálních služeb vedoucích k sociální integraci a přístupu na trh práce jednotlivců nebo skupin osob ohrožených sociální exkluzí.
 • Vytvoření podmínek pro kvalitní realizaci procesu komunitního plánování vzděláváním realizátorů.
 • Příprava zástupců zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb na realizaci procesu komunitního plánování sociálních služeb v kraji.
 • Prohloubení znalostí aktérů procesu plánování sociálních služeb, kteří již plánování sociálních služeb zahájili.
 • Výměna zkušeností v oblasti komunitního plánování sociálních služeb, šíření příkladů dobré praxe.

Výstupy projektu:

 • Dlouhodobý vzdělávací program pro realizátory komunitního plánování - 1 ks (80 hod.)
 • Semináře k vybraným tématům z oblasti plánování sociálních služeb - 3 ks (15 hod.)
 • Odborná konference - 1 ks (5 hod.)
 • Pracovní workshopy v obcích Zlínského kraje a pracovní workshopy k vytvoření návrhu systému plánování soc. služeb ve Zlínském kraji - 200 hodin
 • Počet účastníků kurzů - 93 osob
 • Počet podpořených osob - 153 osob
 • Vznik Zprávy o aktuální situaci komunitního plánování v obcích Zlínského kraje - 1 ks

Partneři projektu:

Žádní

Aktuální stav:

Řízení projektu
20. 9. 2006 - zahájení realizace projektu
14. 11. 2006 - 1. schůzka projektového týmu
11. 1. 2007 - uzavření smlouvy s dodavatelem Centrum komunitní práce Ústí nad Labem, který bude v rámci projektu zajišťovat vzdělávací aktivity a odbornou konferenci realizaci dlouhodobého vzdělávacího programu pro realizátory komunitního plánování sociálních služeb, seminářů k vybraným tématům z oblasti sociálních služeb a odborné konference
16. 1. 2007 - odevzdání 1. monitorovací zprávy na MPSV
27. 3. 2007 - 2. schůzka projektového týmu
18. 4. 2007 - odevzdání 2. monitorovací zprávy na MPSV
11. 6. 2007 - 3. schůzka projektového týmu
17. 7. 2007 - odevzdání 3. monitorovací zprávy na MPSV
10. 10. 2007 - 4. schůzka projektového týmu
17. 10. 2007 – odevzdání 4. monitorovací zprávy na MPSV
7. 1. 2008 - odevzdání 5. monitorovací zprávy na MPSV
únor 2008 - odevzdání závěrečné monitorovací zprávy na MPSV

Dlouhodobý vzdělávací program pro realizátory komunitního plánování sociálních služeb ze Zlínského kraje
22. 2. - 23. 2. 2007 - I. blok - studijní materiály ke stažení pod článkem
21. 3. - 22. 3. 2007 - II. blok - studijní materiály ke stažení pod článkem
11. 4. - 12. 4. 2007 - III. blok - studijní materiály ke stažení pod článkem
16. 5. - 17. 5. 2007 - IV. blok - studijní materiály ke stažení pod článkem
Místo konání: Hotel Lázně Zlín - Kostelec

Pracovní workshopy ke komunitnímu plánování v obcích Zlínského kraje
30. 11. 2006 - MÚ Uherský Brod, metodik - Bc. Josef Zdražil
5. 12. 2006 - MÚ Holešov, metodik - Ing. Jiří Antoš, CSc.
11. 1. 2007 - MÚ Rožnov pod Radhoštěm, metodik - Bc. Josef Zdražil
19. 1. 2007 - MÚ Otrokovice, metodik - Ing. Jiří Antoš, CSc.
22. 1. 2007 - Magistrát města Zlína, metodik - Michaela Bičová, DiS.
23. 1. 2007 - MÚ Uherské Hradiště, metodik - Ing. Jiří Antoš, CSc.
12. 2. 2007 - MÚ Valašské Klobouky - Ing. Alena Vašků
14. 2. 2007 - MÚ Vizovice, metodik - Michaela Bičová, DiS. - foto
15. 2. 2007 - MÚ Otrokovice, metodik - Mgr. Lenka Šupková
21. 2. 2007 - MÚ Kroměříž, metodik - Michaela Bičová, DiS.
19. 3. 2007 - Magistrát města Zlína, metodik - Michaela Bičová, DiS.
20. 3. 2007 - MÚ Holešov, metodik - Ing. Jiří Antoš, CSc.
20. 3. 2007 - Magistrát města Zlína, metodik - Michaela Bičová, DiS.
20. 3. 2007 - MÚ Vsetín, metodik - Ing. Alena Vašků
26. 3. 2007 - MÚ Luhačovice, metodik - Bc. Josef Zdražil
26. 3. 2007 - Magistrát města Zlína, metodik - Michaela Bičová, DiS.
2. 4. 2007 - MÚ Valašské Meziříčí, metodik - Ing. Alena Vašků
13. 4. 2007 - MÚ Otrokovice, metodik - Ing. Jiří Antoš, CSc.
17. 4. 2007 - MÚ Otrokovice, metodik - Ing. Jiří Antoš, CSc.
23. 4. 2007 - Magistrát města Zlína, metodik - Michaela Bičová, DiS.
24. 4. 2007 - Magistrát města Zlína, metodik - Michaela Bičová, DiS.
24. 4. 2007 - MÚ Kroměříž, metodik - Ing. Jiří Antoš, CSc.
15. 4. 2007 - MÚ Otrokovice, metodik - Ing. Jiří Antoš, CSc.
27. 4. 2007 - MÚ Zubří, metodik - Ing. Alena Vašků
10. 5. 2007 - KÚ Zlínského kraje, metodik - Mgr. Lenka Šupková
15. 5. 2007 - Magistrát města Zlína, metodik - Michaela Bičová, DiS.
21. 5. 2007 - Magistrát města Zlína, metodik - Michaela Bičová, DiS.
22. 5. 2007 - Magistrát města Zlína, metodik - Michaela Bičová, DiS.
25. 5. 2007- MÚ Zubří, metodik - Ing. Alena Vašků
28. 6. 2007 - MÚ Holešov, metodik - Ing. Jiří Antoš, CSc.
6. 9. 2007 MÚ Holešov, metodik - Ing. Jiří Antoš, CSc
20. 9. 2007 - MÚ Holešov, metodik - Ing. Jiří Antoš, CSc.
25. 9. 2007 - MÚ Holešov, metodik - Ing. Jiří Antoš, CSc.
27. 9. 2007 - MÚ Holešov, metodik - Ing. Jiří Antoš, CSc.
9. 10. 2007 - MÚ Holešov, metodik - Ing. Jiří Antoš, CSc.
16. 10. 2007 - MÚ Holešov, metodik - Ing. Jiří Antoš, CSc.
30. 10. 2007 - Otrokovice, metodik - Bc. Josef Zdražil
30. 10. 2007 - Kroměříž, metodik - Bc. Josef Zdražil
2. 11. 2007 - Rožnov pod Radhoštěm, metodik - Ing. Alena Vašků
6. 11. 2007 - Valašské Meziříčí, metodik - Ing. Alena Vašků
7. 11. 2007 - Uherský Brod, metodik - Ing. Alena Vašků
7. 11. 2007 – Vsetín, metodik - Ing. Alena Vašků
13. 11. 2007 – Holešov, metodik - Ing. Jiří Antoš, CSc.
28. 11. 2007 – Zubří, metodik - Ing. Alena Vašků

Pracovní workshopy k vytvoření návrhu systému plánování soc. služeb ve Zlínském kraji
31. 5. 2007- KÚ Zlín - metodici: Ing. Alena Vašků, Michaela Bičová, DiS., Bc. Josef Zdražil
11. 6. 2007- KÚ Zlín - metodici: Ing. Alena Vašků, Michaela Bičová, DiS., Bc. Josef Zdražil, Mgr. Lenka Šupková, Ing. Jiří Antoš, CSc.
29. 6. 2007- KÚ Zlín - metodici: Ing. Alena Vašků, Michaela Bičová, DiS., Ing. Jiří Antoš, CSc.
11. 7. 2007 KÚ Zlín – metodici: Michaela Bičová, DiS., Bc. Josef Zdražil
13. 7. 2007 KÚ Zlín – metodici: Ing. Alena Vašků, Michaela Bičová, DiS., Bc. Josef Zdražil
20. 7. 2007 KÚ Zlín – metodici: Ing. Alena Vašků, Michaela Bičová, DiS.
15. 8. 2007 KÚ Zlín – metodici: Ing. Alena Vašků, Michaela Bičová, DiS., Bc. Josef Zdražil, Ing. Jiří Antoš, CSc.
3. 9. 2007 - KÚ Zlín – metodici: Ing. Alena Vašků, Michaela Bičová, DiS., Bc. Josef Zdražil, Ing. Jiří Antoš, CSc.
12. 9. 2007 - KÚ Zlín – metodici: Ing. Alena Vašků, Michaela Bičová, DiS., Bc. Josef Zdražil, Ing. Jiří Antoš, CSc., Mgr. Lenka Šupková
10. 10. 2007 - KÚ Zlín – metodici: Bc. Josef Zdražil, Ing. Jiří Antoš, CSc.

Semináře k vybraným tématům z oblasti komunitního plánování
17. 4. 2007 - Sběr a analýza dat potřebných pro zpracování plánu rozvoje sociálních služeb
19. 6. 2007 - Financování zpracování plánu rozvoje sociálních služeb, zpracování projektu, stanovení cíle plánu a strategie
18. 9. 2007 - Zapojení uživatelů a veřejnosti do plánování sociálních služeb
Místo konání: Hotel Garni Zlín

Odborná konference Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji - kde jsme a kam směřujeme
14. 11. 2007

Kontaktní osoba:

Mgr. Marta Linhartová
577 043 843
marta.linhartova@kr-zlinsky.cz

dokumenty ke stažení

.ppt Zpracovani-projektu 513,5 kB
.ppt Zlin_Zapojeni-uzivatelu_V1 854,5 kB
.ppt System-pro-podporu-komunitniho-planovani 4389 kB
.ppt Sber-a-analyza-dat 514,5 kB
.ppt Financovani-zpracovani-planu 750,5 kB
.pdf V.blok 1572,33 kB
.ppt IV.blok 709,5 kB
.pdf III.blok-2 459,77 kB
.pdf III.blok-2 459,77 kB
.pdf III.blok 433,05 kB
.pdf II.-blok-2 498,93 kB
.ppt II.-blok 465 kB
.pdf Prezentace projektu 88,58 kB
.pdf Nabídka metodické podpory v oblasti komunitního plánování 96,5 kB
.ppt Prezentace Zlínský kraj 132,5 kB
.ppt Prezentace Zlín 285,5 kB
.ppt Prezentace Vsetín 2651 kB
.ppt Prezentace Uh. Hradiště 1139 kB
.ppt Prezentace Uh. Brod 849 kB
.ppt Prezentace metodici 283 kB
.ppt Prezentace projektu – Homolková 179,5 kB
.ppt Prezentace MPSV 104,5 kB
.doc Zpráva o aktuální situaci v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb v obcích Zlínského kraje 192,5 kB
.ppt 22. 2. - 23. 2. 2007 - I. blok - studijní materiály 458 kB
aktualizováno: 19.2.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap