Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví - výzva na r. 2019

  14.11.2018

Dotace budou udělovány v těchto tematických okruzích:

1. Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES).

 

Okruh oprávněných žadatelů (pro první tematický okruh):

 

- vlastníci nebo správci muzejních sbírek zapsaných v zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES), mimo příspěvkových organizací zřizovaných ministerstvem.

 2. Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů, celoživotní vzdělávání na vysokých školách a vydávání metodických
a odborných materiálů pro podporu výchovy a vzdělávacích aktivit v oblasti edukace v kultuře.

Okruh oprávněných žadatelů (pro druhý tematický okruh): 

-          školy, které jsou uvedeny v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT

-          vysoké školy

-          fyzické či právnické osoby, kterým lze poskytnout dotaci podle § 7 odst. 1 písm. d), e), f), i) ZRP, mimo příspěvkových organizací zřizovaných ministerstvem

Bližší informace na zdroji: https://www.mkcr.cz/podpora-projektu-vychovne-vzdelavacich-aktivit-v-muzejnictvi-527.html?searchString=Podpora%20v%C3%BDchovn%C4%9B%20vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%ADch%20aktivit%20v%20muzejnictv%C3%AD

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap