Podpora strategického plánování ve městech a obcích Zlínského kraje

V letech 2012 – 2013 se Zlínský kraj podílel na vzniku metodiky MMR, která definuje rozsah a náležitosti pro strategické dokumenty měst a obcí. V roce 2013 byla tato metodika otestována na 9 obcích Zlínského kraje, které tak pod vedením odborníků vytvořili své střednědobé strategické dokumenty. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu a zvyšujícímu se zájmu ze strany zástupců měst a obcí o konzultaci a spolupráci při zpracování strategických dokumentů, rozhodl se Zlínský kraj prostřednictvím odboru strategického rozvoje kraje, oddělení koncepcí a analýz pokračovat v této činnosti a nabízí metodickou podporu obcím při zpracování jejich strategických dokumentů.

Kromě metodiky tvorby programu rozvoje obce vytvořilo MMR také velmi efektivní nástroj webové aplikace www.obcepro.cz, která uživatele nejen provází obsahem a strukturou dokumentu, ale nabízí mu i další užitečné nástroje, jako je práce se statistickými daty, šablony a vzory podpůrných dokumentů či e-learning. Obcím dále nabízí nástroje pro řízení a hodnocení vlastních rozvojových dokumentů.


Cíl metodické podpory:

Účinně napomoci městům a obcím zpracovat si (zajistit zpracování) smysluplně koncipovaný strategický dokument, který bude sloužit jako účinný nástroj pro řízení města či obce ve smyslu:

 1. Zajištění shody na klíčových tématech a aktivitách v prostoru i čase
 2. Umožnění dlouhodobého smysluplného plánování finančních toků
 3. Podpory komunikace s významnými aktéry ve městě/obci, ale i s veřejností
 4. Podpory rovnoměrnějšího dosahování zvolených cílů v dlouhodobém horizontu (snížení výkyvů v závislosti na volebním cyklu)
 5. Vhodné definice a včasné přípravy projektů vhodných pro financování z externích zdrojů (fondy ESI)
 6. Prostřednictvím využití jednotné metodiky podpořit vznik srozumitelného dokumentu, který může sloužit rovněž jako základ pro společné plánování v širším území.

 

V čem metodická podpora spočívá:

 1. Školení pro obce v oblasti metodiky „Programu rozvoje obce“ a webové aplikace obcepro.cz
 2. Konzultace v přípravné fázi zpracování strategického dokumentu a následně při zpracování analytické části a návrhové části
 3. Facilitace SWOT analýzy
 4. Účast na jednání pracovních skupin
 5. Účast na veřejném projednání
 6. Individuální konzultace s ohledem na potřeby obce a personální kapacity ze strany pracovníků oddělení koncepcí a analýz, odboru strategického rozvoje kraje.

Kontaktní osoba: Mgr. Stanislav Jaša (stanislav.jasa@kr-zlinsky.cz, te.: 577 043 426)

aktualizováno: 6.1.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap