Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb

Proces transformace pobytových sociálních služeb je podporován napříč celou Českou republikou, která tak navazuje na zahraniční trendy v poskytování sociálních služeb označované jako humanizace ústavní péče. Postupně jsou u nás zaváděny způsoby a metody poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, které jsou v jiných evropských státech již několik desetiletí považovány za běžné.

 • Opouští se model z 50. let minulého století.
 • Opouštějí se dispozičně nevyhovující objekty.
 • Vznikají malé pobytové služby v běžné zástavbě.

 

Proces transformace pobytových sociálních služeb je v České republice podporován dvěma způsoby:

 • Neinvestiční aktivity jsou podporovány prostřednictvím individuálního projektu MPSV ČR „Podpora transformace sociálních služeb“ financovaného z Evropského sociálního fondu. Výstupy projektu směřují do pilotního zahájení procesu transformace ve vybraných nejvíce rizikových zařízeních sociálních služeb ve všech krajích ČR.

Neinvestiční aktivity jsou zaměřené na přípravu poskytovatelů, pracovníků a uživatelů sociálních služeb na proces transformace a na zpracovávání transformačních plánů. Projekt MPSV ČR je úzce provázán s investiční podporou z Integrovaného operačního programu.

 • Investiční aktivity procesu transformace jsou financovány z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.1. Služby v oblasti sociální integrace, jehož Aktivita a) je zaměřena na modernizaci a humanizaci pobytových zařízení sociálních služeb (domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem) a jejich postupné „rozpouštění“ do přirozené sítě služeb v komunitě, dále na investiční podporu terénních a ambulantních služeb.

Investiční aktivity jsou zaměřené na nákup, výstavbu a přestavbu vhodných objektů pro poskytování sociální služby a nákup vybavení objektů.

Podporu lze získat do výše 100% způsobilých výdajů projektu.

 • 85% ze strukturálních fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj)
 • 15% ze státního rozpočtu ČR

Do projektu je zapojeno 32 ústavních zařízení z celé České republiky, která poskytují služby cca 3.800 lidem s postižením. Na projektu spolupracují všechny kraje České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy.

 

Odkazy:

www.mpsv.cz/cs/7058

www.mpsv.cz/cs/5485

www.strukturalni-fondy.cz/iop

 

aktualizováno: 16.10.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap