Podpora pěstounských rodin ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje

  • Konzultace o výkonu pěstounské péče – jednodenní, vecedenní setkání (zpravidla dvě až tři v roce). Jejich smyslem je umožnit pěstounům konzultace o výkonu pěstounské péče i podělit se o své každodenní radosti i starosti s dětmi, které jim byly svěřeny do pěstounské péče. Současně jsou na tato setkání zváni odborníci ze státních i nestátních subjektů k besedám s pěstouny na zajímavá témata. Pěstouni jsou informováni o aktuálním dění v oblasti náhradní rodinné péče. Pro děti je zajištěn samostatný program, který zabezpečují organizace pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

 

  • Pobyty pro žadatele o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, kteří byli zařazeni do evidence krajského úřadu – cca jedno setkání ročně. Cílem je nabídnout žadatelům v období čekání na přijetí dítěte do rodiny možnost sdílení ve skupině účastníků, kteří jsou ve stejné situaci. Dále pak nabídka odborného programu (partnerská komunikace aj. témata).

 

  • Poradenství náhradním rodinám – pěstouni (osvojitelé nebo osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy) se mohou obrátit na krajský úřad v rámci poradenské pomoci související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy.


aktualizováno: 31.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap