Podpora energetické efektivity a obnovitelných zdrojů ve Vsetíně

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Program:

INTERREG IIIA Česká republika - Slovensko

Priorita:

2 - Zachování krajiny a rozvoj cestovního ruchu

Opatření:

2.2 - Rozvoj krajiny vzhledem k aspektům životního prostředí

Období realizace:

01/2006 - 05/2007

Celkový rozpočet:

7 354 451 Kč

Financování:

EU: 4 554 750 Kč (62%)
Státní rozpočet: 309 021 Kč (4%)
Zlínský kraj: 2 490 680 Kč (34%)

Stručný obsah:

Projekt vychází z potřeby odstranit vysokou tepelnou ztrátu budov školního areálu Střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně a tím následné snížení provozních nákladů školského zařízení. Součástí projektu je zlepšení zateplení objektu v kombinaci s instalací obnovitelného zdroje energie.Projekt dává příležitost rozvíjet a rozšiřovat mezi žáky povědomí o obnovitelných zdrojích energie.

Všeobecný cíl:

Snížení energetické náročnosti efektivním hospodařením a využitím obnovitelných zdrojů energie v objektech veřejné správy.

Specifické cíle:

 • Snížení energetické náročnosti školního areálu.
 • Snížení zátěže životního prostředí.
 • Modernizace a technické zhodnocení budovy.
 • Využití obnovitelného zdroje pro ohřev teplé užitkové vody.
 • Přeshraniční spolupráci a přenos zkušeností s využitím nových technologií zaměřených na úspory energie a obnovitelných zdrojů.
 • Zvýšení podílu výroby energie z obnovitelného zdroje.

Výstupy projektu:

 • Zateplení 7 pavilónů školy – 3 736,9 m²
 • Instalace solárních panelů – 4 ks (17,52 m²)
 • Instalace bivalentního zásobníku – 500 l

Partneři projektu:

Mesto Nováky (Slovensko)

Aktuální stav:

V současné době chybí dokončení zateplení 2 pavilonů a zateplení špalet okolo vyměněných oken na 1 pavilonu. Ukončení realizace projektu je předpokládáno dle plánu na 05/2007.

aktualizováno: 13.11.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap