Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji III pro rok 2023

  

Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji III

Registrační číslo projektu:

CZ.03.02.01/00/22_003/0000107

Program:

Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+)

Prioritní osa:

2 – Sociální začleňování

Investiční priorita:

2.1: h)  posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin.

Období realizace:

1/2023 – 12/2026

Celkový rozpočet:

446 413 606,56 Kč

Stručný obsah:

Projekt chce podpořit zajištění a zvýšení dostupnosti a kapacity vybraných druhů ambulantních a terénních sociálních služeb. Jedná se o služby sociální rehabilitace, osobní asistence, sociálně terapeutické dílny a podpory samostatného bydlení. Projekt podporuje vytvoření podmínek pro setrvání osoby v jejím přirozeném prostředí a současně reaguje na probíhající procesy transformace pobytových zařízení sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a rovněž transformace psychiatrické péče.  Rozvoj vybraných druhů sociálních služeb bude vycházet z aktuálních potřeb osob na daném území ve Zlínském kraji.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora a rozvoj 4 vybraných druhů sociálních služeb reagujících na zjištěné a identifikované potřeby z území Zlínského kraje do roku 2026, poskytované primárně v terénní a ambulantní formě.

Dílčí obecné cíle projektu zahrnují:

 • zajištění dostupnosti a efektivity stávajících vybraných sociálních služeb v počtu 156,19 úvazků,
 • rozvoj vybraných sociálních služeb v návaznosti na rozšíření kapacit sítě v počtu přibližně 10 úvazků do konce roku 2026 v místech, kde žijí osoby ohrožené sociálním vyloučení,
 • zvýšení prostupnosti služeb a uvolňování kapacit pro nově potřebné zájemce o službu,
 • pomoc vybraným cílovým skupinám (osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené),
 • podporovat a rozvíjet takové ambulantní a terénní sociální služby, díky nimž mohou lidé setrvat ve svém přirozeném prostředí a zvýší jejich soběstačnost, sebeobsluhu a nezávislost,
 • rozvíjet systém návazných služeb po odchodu osob s duševním onemocněním z psychiatrické nemocnice,
 • zabránit prohlubování stigmatizace osob s duševním onemocněním podporou služeb orientovaných na zvýšení kompetencí pro nezávislý život této ohrožené skupině obyvatelstva.

Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Aktivity projektu

Zajištění dostupných a rozvíjejících se sociálních služeb

Tato aktivita bude zaměřená na rozvoj 4 druhů sociálních služeb, což aktuálně znamená podporu nejméně 32 vybraných sociálních služeb, které pomáhají osobám žijících na území Zlínského kraje řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Prostřednictvím projektu budou podpořeny služby ambulantní a terénní, které se zaměřují na podporu integrace osob se zdravotním postižením. Předpokládaný rozvoj sociálních služeb bude vycházet z identifikovaných nepokrytých potřeb osob na daném území. Očekává se finanční podpora nových pracovních úvazků spojených s poskytováním služeb.

Informace týkající se projektu „Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji III“ vám zodpoví pracovník na telefonním čísle 577 043 792 a 577 043 323.

 

dokumenty ke stažení

.xlsx Příloha č_2_Programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve ZK III pro rok 2023 49,73 kB
.pdf Program Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve ZK III pro rok 2023 1101,3 kB
aktualizováno: 2.11.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap