Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji

    

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0011745

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 Prioritní osa:

2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita:

2.1 - Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti 

Období realizace:

1/2020 – 03/2022

Celkový rozpočet:

105 634 541,52 Kč

Stručný obsah:

Projekt chce podpořit zajištění dostupnosti služeb sociální rehabilitace a tím i návaznost poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním postižením na území Zlínského kraje. Rozvojem služeb sociální rehabilitace bude možné zajistit podporu osob se zdravotním postižením k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Rozvoj služeb bude směřován do oblastí, kde dosud chybí a kde se v současné době objevuje vzrůstající potřeba podpory osob, které zde žijí.  

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj služeb sociální rehabilitace na území Zlínského kraje do konce roku 2021 a současně prostřednictvím evaluace podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Dílčí obecné cíle projektu zahrnují:

 • zajištění dostupnosti a efektivity služeb sociální rehabilitace na území Zlínského kraje;
 • podporu služeb sociální rehabilitace v návaznosti na potřebu rozšíření kapacit sítě v místech, kde žijí osoby ohrožené sociálním vyloučením;
 • zvýšení prostupnosti služeb a uvolňování kapacit pro nově potřebné zájemce o službu;
 • pomoc vybraným cílovým skupinám (osoby se zdravotním postižením, zejména osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním) při jejich integraci do společnosti, zejména při vstupu nebo návratu na trh práce;
 • podpora pečujících osob při udržení pracovního uplatnění, popřípadě návratu na trh práce.

Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením

Aktivity projektu

 1. Prostřednictvím projektu budou podpořeny služby ambulantní a terénní sociální rehabilitace, které se zaměřují na podporu integrace osob se zdravotním postižením. Předpokládaný rozvoj služeb sociální rehabilitace je spojen s očekávaným nárůstem pracovních úvazků (přibližně o 7 úvazků), což umožní a povede k nárůstu počtu podpořených klientů a také ke zvýšení kapacity podpořených služeb v průběhu realizace projektu. Nárůst počtu podpořených úvazků bude vycházet z procesu plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji, definovaných každý rok v Akčních plánech rozvoje sociálních služeb, resp. v sítích sociálních služeb.
 2. Zajištění evaluačního procesu, spojeného s mapováním, metodickou podporou a hodnocením každé služby ve vztahu ke službou řešeným problémům a potřebám vybraných uživatelů služeb.

Kontaktní osoby:

Ing. Silvia Duchoňová – projektový manažer

tel.: +420 577 043 792

e-mail: silvia.duchonova@kr-zlinsky.cz

 

Karel Unzeitlich DiS. – finanční manažer

tel.: +420 577 043 781

e-mail: karel.unzeitlich@kr-zlinsky.cz

 

Bc. Marcela Zárubová – odborný koordinátor (projektová oblast)

tel.: +420 577 043 841

e-mail: marcela.zarubova@kr-zlinsky.cz

 

Ing. Eva Gazdošová – odborný koordinátor (sociální oblast)

tel.: +420 577 043 305

e-mail: e.gazdošova@kr-zlinsky.cz

 

 

 

 

aktualizováno: 22.3.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap