Podnikatelé ze Zlínského kraje se zúčastnili podnikatelské mise do Číny

  20.11.2013

ZLÍN – Podnikatelská mise je pro podnikatele příležitostí pro navazování nových obchodních kontaktů, zmapování odbytové a konkurenční situace na globálních trzích a v neposlední řadě příležitostí pro vytváření strategických dohod o podpoře podnikatelů z úrovně regionálních orgánů v jednotlivých zemích. Nejinak tomu bylo i během podnikatelské mise Zlínských podnikatelů do jihočínského Guangzhou, kterou organizovalo Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou (CPHSČ), a která se uskutečnila v říjnu tohoto roku. Zúčastnilo se jí celkem 14 podnikatelů, kteří usilují o posílení své tržní pozice.

Na programu byla několikadenní návštěva největšího čínského veletrhu, který se dvakrát ročně koná ve městě Guangzhou, kde žije více jak 8,5 milionu obyvatel. Veletrh má několik fází, návštěva se uskutečnila ve fázi strojírenství a strojního zařízení, stavební techniky, nářadí, elektroniky, osvětlovací techniky, počítačů, chemie, motocyklů a autodílů a stavebních materiálů.

Významnou součástí programu byla dvoustranná obchodní jednání podnikatelů s čínskými partnery v rámci veletrhu. Pracovníci CPHSČ vytvářeli podporu pro tato jednání přímo v čínštině. Vedle těchto aspektů cesta umožnila seznámení podnikatelů s hospodářskou situací v Číně a proběhla neformální školení o obchodních zvyklostech a etiketě podnikatelů v Číně.

Mezi hlavní přínosy cesty podnikatelé v rámci provedeného šetření zařadili kontakt s novými potenciálními partnery, nalezení nových komponent, které mohou přispět k inovaci výrobků, inspiraci pro další podnikání, kontakty na nové dodavatele a distributory v Číně, seznámení se s novými vývojovými a výrobními trendy v oboru a poskytnutí fundovaných informací ohledně čínských reálií, firemní kultury a obchodních zvyklostí.

Významnou součástí cesty byla oficiální jednání zástupců CPHSČ s panem Zheng, zástupcem výkonného výboru Guandongské lidové asociace pro přátelství se zahraničními zeměmi, který v září navštívil Zlínský kraj, a s náměstkem hejtmana Jaroslavem Drozdem položili základy možné spolupráce na úrovni obou regionů.

Na tato jednání potom navazovala další pracovní jednání CPHSČ s panem Chungem, zástupcem Asociace podnikatelů se zahraničními investory. Výsledkem těchto jednání je napojení zlínských podnikatelů na přímé podpory Guandongské vlády při zakládání joint venture podniků v této oblasti.

Přínosné bylo rovněž jednání s paní Liu, ředitelkou Guandongského výboru pro podporu rozvoje malých a středních podnikatelů. Výsledkem těchto jedná je usnadnění vyhledávání spolehlivých obchodních partnerů v oblasti Guandong.

Od nástupu hospodářské krize se do popředí pozornosti podnikatelů dostávají tzv. třetí trhy, jako je Rusko, Čína, Indie apod. Tyto trhy jsou rostoucí a skýtají potenciál pro odbyt a spolupráci i tuzemským podnikatelům. Zlínský kraj na tuto situaci reagoval a zřídil již v roce 2008 Kontaktní centrum pro východní trhy. Centrum svoji činnost soustředí především na trhy Ruska, kde servisní činnost zajišťuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje a Číny, kde činnost zajišťuje Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou. Aktivity samospráv v této oblasti jsou v souladu s vládní Strategií na podporu exportu do roku 2020 a Zlínský kraj zde zastává jedno z předních míst.

 

Zpracoval: Jiří Kučera

20. 11. 2013

Další informace:
Sýkorová Dvorníková Gabriela
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161

Ing.Jiří Kučera
kucera@jvmrpic.cz
tel. 603 511 687

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap