Podávání kandidátních listin

dokumenty ke stažení

.pdf Seznam politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listiny byly ve Zlínském volebním kraji zaregistrovány pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. 10. 2021 197,53 kB
.pdf Seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu ve Zlínském kraji pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. 10. 2021 196,93 kB
.pdf Oznámení o zřízení zvláštního účtu v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 41,35 kB
.pdf Informace ke složení příspěvku na volební náklady 211,7 kB
.doc VZOR Kandidátní listina 224,5 kB
.doc VZOR Prohlášení kandidáta 34,5 kB

Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Zlínském volebním kraji je možno podat nejpozději do úterý 3. srpna 2021 do 16:00 hodin Krajskému úřadu Zlínského kraje, oddělení organizačních činností a neziskového sektoru odboru Kancelář hejtmana (14. etáž, kanceláře č. 1433, 1435 a 1417).

V předchozí dny se kandidátní listiny podávají krajskému úřadu během jeho úředních hodin:

 

Pondělí, středa

8:00 hodin — 17:00 hodin

Úterý, čtvrtek

8:00 hodin — 15:00 hodin

Pátek

8:00 hodin — 13:00 hodin

 

Na kandidátní listině ve Zlínském volebním kraji může být uvedeno maximálně 22 kandidátů.

Zmocněnec může do podané kandidátní listiny doplňovat další kandidáty, popř. vzájemně měnit jejich pořadí, nejpozději do pondělí 9. srpna 2021 do 16:00 hodin.

 

Náležitosti kandidátní listiny

 • název volebního kraje,
 • název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení,
 • jména a příjmení kandidátů, jejich pohlaví, věk (ke druhému dni voleb), povolání a obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
 • pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabského čísla,
 • název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (uvádí se „bez politické příslušnosti"),
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu (uvede se úplná adresa, zároveň se doporučuje uvést i další možnosti, jak lze zmocněnce kontaktovat, např. e-mailovou adresu, telefon); politická strana, politické hnutí a kolice má právo navrhnout také náhradníka zmocněnce, v tom případě uvede jeho jméno a příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
 • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.

Věk kandidáta na kandidátní listině se uvede ke druhému dni voleb. 

Na kandidátní listině se u jednotlivých kandidátů mimo jiné uvede také obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu. Úplná adresa pobytu kandidáta (ulice, místní část obce, číslo popisné/číslo orientační) se zde neuvádí. 

 

Ke kandidátní listině musí být přiloženo

 • vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do Poslanecké sněmovny a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny; na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (s uvedením úplné adresy), a datum narození,
 • potvrzení o složení příspěvku na volební náklady. 

Na vlastnoručně podepsaném prohlášení kandidáta se uvede místo, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytuMístem trvalého pobytu se rozumí úplná adresa pobytu občana v České republice (ulice, místní část obce, číslo popisné/číslo orientační, obec). 

 

Kontakty

Mgr. Pavlína Nováková - vedoucí oddělení organizačních činností a neziskového sektoru Tel: 577 043 180 email: pavlina.novakova@kr-zlinsky.cz kancelář č. 1417, 14. etáž

Ing. Dominika Fusková - oddělení organizačních činností a neziskového sektoru Tel: 577 043 184 email: dominika.fuskova@kr-zlinsky.cz kancelář č. 1435, 14. etáž

Bc. Yvetta Polanská - oddělení organizačních činností a neziskového sektoru Tel: 577 043 182 email: yvetta.polanska@kr-zlinsky.cz kancelář č. 1433, 14. etáž

aktualizováno: 20.8.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap