Pod povrchem hektaru

2. 2. 2022

Projekt Comenius Tower doplňuje archeologickou mozaiku Uherského Brodu.

Lokalita Uherský Brod po čase opět dovoluje archeologům Slováckého muzea nahlédnout do času minulosti a dodává další cenné střípky k jejímu poznání. Tentokrát mají archeologové možnost na unikátní ploše odkrývat období od doby římské až po raný středověk. Investorem je stavební společnost 3V&H, s.r.o., která zde staví nové bytové domy v rámci projektu Comenius Towers.

                „První práce v kooperaci se společností Archaia Olomouc započaly již ke konci loňského roku, přesněji 19. listopadu, a to skrývkou ornice a odkrytí archeologických situací, objektů a nálezů samotných. Vše za vydatné personální a technické podpory investora na doposud největší ploše brodského teritoria. Práce probíhají na ploše téměř 1 hektaru v po sobě těsně navazujících etapách. Je to vůbec poprvé v historii archeologického oddělení muzea, kdy máme možnost zkoumat tak velké území,“ komentoval na místě Zdeněk Kuchař, archeolog Slováckého muzea.

Výzkum doposud odhalil osídlení lokality z mladší doby římské přisuzované germánskému obyvatelstvu a jeden slovanský sídelní objekt datovaný do doby středohradištní, tedy do velkomoravského období. Zachycená germánská osada v prozkoumané části stavby sestává ze sídelních a dalších sídlištních objektů. „Popelovitá výplň obytných objektů vypovídá o zániku osady požárem, jehož příčina zůstává prozatím v rovině spekulací. Nejhojnější složku movitých nálezů představují střepy keramických nádob tvarem a výzdobou odpovídající stylu tehdejší germánské populace,“ říká Kuchař, přičemž podotýká, že část těchto nádob nepochází ze standardní místní produkce, představuje tedy doklad importu tohoto zboží z provinciálních oblastí, případně snahu toto kvalitnější zboží při výrobě napodobit.

Výzkum poskytl i cenné movité nálezy, mezi které patří čtyři oděvní spony, díky jejichž chronologické citlivosti je sídliště možné datovat do mladší doby římské, tedy zhruba do období 3. století našeho letopočtu. Dále pak drobné římské stříbrné mince, keramické přesleny ke spřádání příze, zvířecí kosti a množství drobných kovových předmětů.

„Narazili jsem také na výrazně mladší objekt přisuzovaný později usazenému slovanskému obyvatelstvu, který na prozkoumání teprve čeká. Jeho odkrytá část však napovídá, že se jedná o obytný objekt s otopným zařízením kamenné konstrukce. Současně mohu prozradit, že zatím byla odkryta pouze část celé plochy sídliště a je tedy otázkou, co nám další etapa přinese za stejně příjemná zjištění, jako do této chvíle,“ uzavřel Kuchař.

Bližší informace:

Bc. et Bc. Zdeněk Kuchař, archeolog Slováckého muzea

mobil: 732 745 848,

e-mail: zdenek.kuchar@slovackemuzeum.cz.

www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum

 

germanska-zdobena-keramika.jpg
germanska-bronzova-jehla-bronzova-opaskova-zapona-a-bronzove-odevni-spony.jpg
dokumentace-situaci-v-terenu.jpg
jeden-dokonceny-odkryty-ctverec-s2.jpg
koncentrace-nalezu-v-sonde-s2.jpg
prace-na-odkryvani-hospodarskeho-zazemi-germanske-osady2.jpg
prace-na-sondach-s1-a-s2.jpg
slovanska-zdobena-keramika.jpg
sondy-s1-a-s2-po-dokonceni-odkryvu.jpg
zacistovani-a-dokumentace-pozustatku-germanske-chaty.jpg« zpět

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap