Plné znění otevřeného dopisu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka ministru vnitra Janu Hamáčkovi

  19.2.2020
Plné znění otevřeného dopisu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka ministru vnitra Janu Hamáčkovi

Vážený pane ministře,

osobním dopisem ze dne 3. února 2020 č.j. MV-182169-4/ODK-2019 jsem byl úředníky Vámi řízeného Ministerstva vnitra požádán o písemné vyjádření k závěrům a doporučením, týkajícím se „dodatečně zařazeného bodu výstavby nové krajské nemocnice do programu zasedání zastupitelstva“. Nemohu akceptovat, že ministerstvo vše nejprve medializovalo se skandálním sdělením, co všechno kraj mohl porušit, přičemž šlo jen o neformální dopis vyzývající mě k vyjádření, a ne standardní formu výzvy danou zákonem.

Z toho jednoznačně vyplývá, že chcete pouze pomoci svým stranickým kolegům ve Zlínském kraji v jejich opozičním boji před krajskými volbami. To, že oni neberou ohled na občany, tedy pacienty, tomu se nedivím.  V době jejich vlády krajskou nemocnici nejen nezačali rekonstruovat, ale zadlužili ji téměř miliardou korun. Ale to, že se Vy, jako vrcholný představitel státní správy, zpronevěříte svému poslání a ohýbáte zákon, mě hluboce uráží. Je tragikomické, že se náš kraj, stejně jako Ministerstvo vnitra, opírá o stejný Nález Ústavního soudu ČR č. 331/02, kde je jasně vyřčeno, že dodatečné zařazování bodu na program zasedání zastupitelstva je v souladu se zákonem, že nelze rozlišovat mezi body závažnými a méně závažnými. A Vy toto rozhodnutí Ústavního soudu dokážete překroutit zcela naopak, přičemž všem je jasné, že toto Vaše případné rozhodnutí musí být soudem zrušeno.

Pane ministře, uvědomujete si, že tyto politické hry stojí Zlínský kraj ohromné prostředky, zdržení a místo abychom co nejrychleji zajistili občanům zdravotní péči v nové nemocnici, musíme dávat stamiliony do provizorních oprav staré nemocnice, abychom ji do doby výstavby nemocnice nové udrželi v chodu?

To, že Zlínský kraj tyto finanční ztráty bude po Vašem ministerstvu vyžadovat, je samozřejmé, ale chci Vás upozornit, že se kvůli Vašemu jednání, pane ministře, stanete v očích svých úředníků nevěrohodným, a ve veřejnosti utvrzujete názor, že nezávislá státní správa neexistuje a vše je řízeno politickými zájmy. Z pracovních setkání s právníky Vašeho ministerstva víme, že oni žádné pochybení na straně Zlínského kraje neshledávají. S nelibostí plní pouze Vaši vůli, a buďte si jist, že si tuto skutečnost nenechávají pro sebe. Proto nic nenamítali, když ČSSD, v té době nejsilnější strana krajské zlínské vlády, systematicky, a až v den zasedání zastupitelstva, zařazovala dodatečně body do programu. V letech 2012-2016 se jednalo celkem o 213 dodatečných bodů z celkového počtu 825 projednávaných bodů, což je 25 % všech bodů, o kterých zastupitelstvo jednalo, s tím, že ve volebním období 2008-2012 (kdy rovněž vládla ČSSD) byla situace obdobná. Tímto způsobem byly zastupitelům předkládány důležité strategické dokumenty, jako například zvyšování a snižování základního kapitálu Krajské nemocnice Tomáše Bati o částku 500 milionů korun, uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru až do výše 300 milionů korun, poskytování přímých dotací, aktualizace Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020, Integrovaná strategická koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji, Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd, stejně jako pravidelná zpráva o hospodaření nemocnic Zlínského kraje. 

Pokud jsou tyto praktiky pravidlem, nesouhlasím s nimi, ale uznávám, že byly v souladu se zákonem. Proto jsem je nikdy nerozporoval.  Za dobu mého více než tříletého působení ve funkci hejtmana bylo do zastupitelstva zařazeno 28 dodatečných bodů z celkových 787 projednávaných bodů, což činí pouhých 3,6 % dodatečných bodů.

Musím Vám znovu připomenout, že v případě projednání nové krajské nemocnice vše probíhalo pod dozorem veřejnosti, protože o nové nemocnici se opakovaně jednalo a hlasovalo nejen na zasedáních Zastupitelstva Zlínského kraje, ale od začátku roku 2019 při veřejných debatách s občany napříč celým Zlínským krajem.

Přehled počtu dodatečných bodů do Zastupitelstva Zlínského kraje ve volebních obdobích 2008 až 2016 přikládám jako součást tohoto otevřeného dopisu. 

Pevně věřím, že po prozkoumání všech uvedených souvislostí přijme Ministerstvo vnitra jednoznačný závěr, že usnesení o výstavbě nové nemocnice ze strany Zlínského kraje bylo v souladu se zákony a kraj bude moci svobodně a bez politického nátlaku realizovat stavbu nové krajské nemocnice, která významně pozvedne úroveň péče o zdraví jeho občanů.

 

S pozdravem

 

Jiří Čunek
hejtman Zlínského kraje

 

 

Dokumenty ke stažení

.pdf Přehled počtu dodatečných bodů v letech 2008 až 2016 432,25 kB
.pdf Vyjádření Zlínského kraje k dopisu odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR ze dne 3. února 2020 692,61 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap