Plánování v oblasti vod

V rámci plánování v oblasti vod se v souladu s § 23 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizují plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Tyto plány jsou v jednotlivých obdobích podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení. Proces plánování v oblasti vod byl navržen na období let 2004 – 2027 a rozdělen do 3. období:

III. plánovací období pro období 2021 – 2027:

Národní plán povodí Dunaje byl schválen Usnesením Vlády České republiky č. 31 z 19. 1. 2022 a vydán Opatřením obecné povahy Ministerstva zemědělství z 28. 1. 2022 s č. j. MZE-70001-2021-15120.

Souhrn pro Zlínský kraj popisuje základní informace o Plánech dílčích povodí a programech opatření. Pro lepší orientaci v obsáhlých dokumentech jednotlivých plánů dílčích povodí slouží stručný souhrn PDP.

Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu

Plán dílčího povodí Dyje 

 

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje byl schválen Usnesením Vlády České republiky č. 30 z 19. 1. 2022 a vydán Opatřením obecné povahy Ministerstva životního prostředí z 27. 1. 2022 s č. j. MZP/2022/610/171.

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu jsou dostupné na internetových stránkách Povodí Moravy, s. p.

Mapy povodňového nebezpečí, ohrožení a povodňových rizik těchto oblastí najdete ve formátu pdf na stránkách Ministerstva životního prostředí a dále jsou dostupné v interaktivní podobě v Centrálním datovém skladu (pozn. pro období 2021 - 2027 platí mapy II. plánovacího období).

Na území Zlínského kraje se nenacházejí oblasti s významným povodňovým rizikem v dílčím povodí Dyje.

 

II. plánovací období – dokumenty platné pro období 2015 – 2021:

Národní plán povodí Dunaje (Usnesení Vlády České republiky č. 1083 z 21. 12. 2015Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství z 12. 1. 2016 s č.j. 154/2016-MZE-15120)

Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu

Plán dílčího povodí Dyje 

 

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje (Usnesení Vlády České republiky č. 1082 z 21. 12. 2015Opatření obecné povahy Ministerstvo životního prostředí z 22. 12. 2015 s č.j. 90992/ENV/15)

 

I. plánovací období – dokumenty platné pro období 2009 – 2015:

Plán oblasti povodí Moravy

Plán oblasti povodí Dyje

Nařízení Zlínského kraje č. 1/2010, kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Moravy pro území Zlínského kraje a závazná část Plánu oblasti povodí Dyje pro území Zlínského kraje (zrušeno k 11. 6. 2016)

dokumenty ke stažení

.pdf ZU_PpZPR_ZL_porada VDP_7_6_2022 4125,15 kB
.pdf ZLK_PDP_MOV_DYJ_2022_06_07_VPRÚ 10626,74 kB
aktualizováno: 21.9.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap