Plánování v oblasti vod

V rámci plánování v oblasti vod se v souladu s § 23 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizují plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Tyto plány jsou v jednotlivých obdobích podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení. Proces plánování v oblasti vod byl navržen na období let 2004 – 2027 a rozdělen do 3. období:

I. plánovací období – dokumenty platné pro období 2009 – 2015:

Plán oblasti povodí Moravy

Plán oblasti povodí Dyje

Nařízení Zlínského kraje č. 1/2010, kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Moravy pro území Zlínského kraje a závazná část Plánu oblasti povodí Dyje pro území Zlínského kraje (zrušeno k 11. 6. 2016)

II. plánovací období – dokumenty platné pro období 2015 – 2021:

Národní plán povodí Dunaje (Usnesení Vlády České republiky č. 1083 z 21. 12. 2015; Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství z 12. 1. 2016 s č.j. 154/2016-MZE-15120)

Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu

Plán dílčího povodí Dyje 

 

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje (Usnesení Vlády České republiky č. 1082 z 21. 12. 2015; Opatření obecné povahy Ministerstvo životního prostředí z 22. 12. 2015 s č.j. 90992/ENV/15)

Jednotlivé zprávy a listy opatření Oblastí s významným povodňovým rizikem v dílčím povodí Moravy a přítoků Váhujsou dostupné na internetových stránkách Povodí Moravy, s.p. Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik těchto oblastí najdete na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu v Centrálním datovém skladu.

Na území Zlínského kraje se nenacházejí oblasti s významným povodňovým rizikem v dílčím povodí Dyje.

III. plánovací období pro období 2021 – 2027.

Příprava nových dokumentů:

Od 18. prosince 2020 po dobu 6 měsíců (do 18. června 2021) jsou zpřístupněny k písemným připomínkám (dotčené instituce pro doručení jsou uvedeny v závorce) uživatelů vody a veřejnosti:

-          Návrh národního plánu povodí Dunaje (Ministerstvo zemědělství),

-          Návrh Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (Povodí Moravy, s.p.),

-          Návrh Plánu dílčího povodí Dyje (Povodí Moravy, s.p.),

-          Návrh Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje (Ministerstvo životního prostředí).

Blíže viz Oznámení na úřední desce Zlínského kraje, www Povodí Moravy, s.p.Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

aktualizováno: 17.5.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap