PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ SUCHA A STAVU NEDOSTATKU VODY ZLÍNSKÉHO KRAJE

 

PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ SUCHA A STAVU NEDOSTATKU VODY ZLÍNSKÉHO KRAJE

 

Registrační číslo žádosti:

1210300012

Operační program:

Státní fond životního prostředí České republiky

Prioritní oblast:

1. Voda

Podoblast:

1.7. Operativní zabezpečení dodávek pitné vody

Podporovaná aktivita:

1.7.A Zpracování krajských plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Období realizace:

od 11/2021 do 01/2023

Celkový rozpočet:

1 560 900,00 Kč

Financování:

Celkové způsobilé výdaje: 1 560 900,00 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu: 468 270,00 Kč (30% způsobilých nákladů)

Spolufinancování z rozpočtu Zlínského kraje: 1 092 630,00 Kč

Všeobecný cíl:

Zajištění zpracování Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody ukládá krajům legislativa.

Stručný obsah:

Plán pro zvládání sucha je dokument, který je podkladem pro postup vodoprávního úřadu při vyhodnocování hrozby vzniku nedostatku vody a pro rozhodování komise pro zvládání sucha a nedostatku vody o opatřeních při stavu nedostatku vody.

Hlavním cílem projektu s názvem „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Zlínského kraje“ (dále jen Plánu pro sucho) je návrh opatření k zajištění dostatku vody k pokrytí základních společenských potřeb, minimalizaci negativních dopadů nakládání s vodami během sucha na životní prostředí a minimalizace dopadů sucha a nedostatku vody na hospodářskou činnost. Plán pro sucho obsahuje vymezení a popis území s identifikací zdrojů vody, popis rizik sucha, včetně jeho možných dopadů. Plán pro sucho ve své hlavní části obsahuje návrh postupů pro zvládání sucha a opatření při stavu nedostatku vody.

Výstupy projektu:

Výstupem projektu bude zpracovaný „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Zlínského kraje“, který musí mít Zlínský kraj k dispozici. Následně bude zveřejněn na webových stránkách kraje.

Kontakt:

Ing. Veronika Krampotová, projektová manažerka, tel. 577 043 826,

email: veronika.krampotova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 08.03.2023

aktualizováno: 20.3.2023

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap