Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Zlínského kraje

Plán pro sucho obsahuje zejména vymezení a popis území s identifikací zdrojů vody, popis rizika sucha včetně jeho možných dopadů. Plán pro sucho ve své hlavní části obsahuje návrh postupů pro zvládání sucha a opatření při stavu nedostatku vody.

Veřejná část „Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Zlínského kraje“ je tímto dle ustanovení § 87c odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

dokumenty ke stažení

.pdf Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro Zlínský kraj 7489,5 kB
.pdf C1_1 Vodohospodářská soustava v povodí Moravy současný stav 759,26 kB
.pdf C1_2 Vodohospodářská soustava v povodí Moravy - změna klimatu 757,69 kB
.png C3 mapa zranitelnosti suchem 3707,61 kB
.pdf C4 mapa zdrojů ZK (pdf) 59079,21 kB
.png C4 mapa zdrojů ZK (png) 100661,25 kB
.pdf C5 mapa vypouštění ZK 49276,63 kB
.pdf skupinové vodovody sloučené 104449,32 kB
aktualizováno: 21.3.2023

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap