Plán péče o přírodní památku Bernátka na období 2016 - 2025

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody oprávněný ke schvalování plánů péče podle § 77a, odst. 4, písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona, že byl zpracován návrh plánu péče o přírodní památku Bernátka na období 2016 – 2025.

Plán péče je odborný a koncepční dokument, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické a právnické osoby není závazný.

 

dokumenty ke stažení

.pdf Plán péče o přírodní památku Bernátka na období 2016 - 2025 775,99 kB
.pdf F1 Fotodokumentace 887,98 kB
.pdf M1 Orientační mapa x 1225,19 kB
.pdf M1 Orientační mapa 1396,27 kB
.pdf M2 Katastrální mapa 491,5 kB
.pdf M3 Dílčí plochy 232,04 kB
.pdf M4 Lesnická mapa typologická x 1516,94 kB
.pdf M5 Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů 1112,51 kB
.pdf M4 Lesnická mapa typologická 756,14 kB
.pdf M6 Porostní mapa 1127,06 kB
.pdf N1 Varianty změny hranic 1539,67 kB
.pdf T1 Popis dílčích ploch a zásahů 53,19 kB
.pdf T2 Náklady 43,56 kB
aktualizováno: 15.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap