Plán péče o navrhovanou Přírodní rezervaci Újezdecký les

S úplným zněním Návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma – je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Obecním úřadu Dobrkovice, Pašovice, Prakšice a Městském úřadu Uherský Brod a Luhačovice. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1133 vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. 577 043 390, Ing. Vladimír Němec) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí.

Podle § 40 odst. 2 a 4 zákona o ochraně přírody, mohou dotčené obce a kraje uplatnit písemné námitky k předloženému návrhu ve lhůtě 90 dnů od obdržení návrhu a vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou ve lhůtě 90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení návrhu k projednání. Dotčené orgány státní správy se mohou k předloženým návrhům vyjádřit nejpozději do 30 dnů od jejich předložení. Námitky proti návrhu se podávají u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín. K námitkám po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Vlastník je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu nebo rozsahu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností. Orgán ochrany přírody rozhodne o došlých námitkách do 60 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění námitek. Rozhodnutí o námitkách obdrží osoby, které námitky podaly. Pokud námitky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí. 

dokumenty ke stažení

.pdf Plán péče o navrhovanou Přírodní rezervaci Újezdecký les 1149,73 kB
.pdf ZCHU_Ujezdecky_les_list1 719,92 kB
.pdf ZCHU_Ujezdecky_les_list2 845,48 kB
.pdf ZCHU_Ujezdecky_les_list3 888,63 kB
.jpg M1 697,33 kB
.jpg orient_új_les 1954,39 kB
.pdf UL_M3_nova 986,36 kB
.pdf UL_M4_nova 994,52 kB
.jpg UL_M5 dílčí plochy 805,6 kB
.pdf UL_M6_nova 976,66 kB
.pdf UL_M7_nova 936,15 kB
.pdf UL_M8_nova 865,93 kB
.jpg vymezení dle kat 372,63 kB
.pdf OP parcely 196,1 kB
.pdf PR_parcely 1334,4 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap