Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Semetín

Pro navrhovanou přírodní památku byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Obecním úřadu Hošťálková, Lhota u Vsetína, Liptál, Ratiboř, Trnava a Městský úřad Vsetín. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1133, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 390, Ing. Vladimír Němec) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí.

Písemné připomínky k návrhu plánu péče mohou vlastníci dotčených pozemků a dotčené obce uplatnit ve lhůtě 90 dnů od doručení tohoto oznámení. Připomínky se uplatňují u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 767 01 Zlín, který včas uplatněné připomínky posoudí a o způsobu jejich vypořádání sepíše protokol, kterým zároveň plán péče schválí s platností od data účinnosti právního předpisu nařízení kraje, kterým byla přírodní památka vyhlášena. K připomínkám uplatněným po výše stanovené lhůtě nebude přihlédnuto. Pokud připomínky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí.

dokumenty ke stažení

.pdf Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Semetín 2468,73 kB
.pdf Parcelní vymezení 299,26 kB
.pdf T1_Semetin_les 468,84 kB
.pdf T2_Semetin_neles 341,78 kB
.jpg zakl_mapa 990,97 kB
.png ZCHU_Semetin_A4 297,55 kB
.jpg zsemetin_btp-ostat_2011 4378,79 kB
.jpg zsemetin_L33B_2011 4343,53 kB
.jpg zsemetin_L51_2011 4286,86 kB
.jpg zSemetin_LHC_2011a 613,88 kB
.jpg zsemetin_LT11_2011 4338,19 kB
.jpg zSemetin_priroz_2011 3801,33 kB
.jpg zsemetin_R1_2011 4358,53 kB
.jpg zsemetin_T34_2011 4384,43 kB
.jpg zSemetin_TYP_2011a 1446,71 kB
.jpg zsemetin-btp-c_2011 5345,74 kB
.jpg zsemetin-btp-v_2011 5164,77 kB
.jpg zsemetin-btp-z_2011 5350,55 kB
.jpg zsemetin-kat_2011 4510,66 kB
.jpg zsemetin-managles-c_2011 5272,39 kB
.jpg zsemetin-managles-v 5033,91 kB
.jpg zsemetin-managles-z_2011 5356,36 kB
.jpg zsemetin-managneles-c_2011 5086,59 kB
.jpg zsemetin-managneles-v 4968,41 kB
.jpg zsemetin-managneles-z_2011 5195,58 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap